Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011526_4                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus subsp. aureus DSM 20231 GCF_001027105 RefSeq :NZ_CP011526 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011526_4
DR consensus (26 bp) : TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTNumber of repetitions :2
Begin Position : 780972 End Position : 781052

780972TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCATTGTTTGTAGAATTTCTTTTCGAAA781026
781027TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACT781052
Left flanking sequence : Till position 780972 (length bp)
GTGGTTCTTTGTCATTAGCCACAGCTATTGTGTACTTAAAAATAGGAATGCATGAGTGCAACTCATGCAT
AAGAAATACTAATTTCTAAAGAAAAAGTAT
Right flanking sequence : From position 781052 (length bp)
AATTCCAATATATCATTGTAGAGCTTAGGTCATTGATTTTTGGCTCGGACTTTTATGGCGATATGAACCA
TGTAAATTAAGCAAGCAATAAATTAATGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp