Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011995_5                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis GCF_001263815 RefSeq :NZ_CP011995 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011995_5
DR consensus (37 bp) : GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGNumber of repetitions :7
Begin Position : 2090754 End Position : 2091230

2090754GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGAACGTATTACTAAAGCAGAAAAACAAGCATTTGT2090824
2090825GTCTTAATAGCCTTACAGACTGTGTATGTATAGTGAGAAAATTAATTGAACTTATAAAATGTTCTTAATCT2090895
2090896GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGTGCAGGGAGTTGGTTCAGCAAAAACCCCGCTGTC2090966
2090967GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGATTGAGGAAGAAGGAGTAGAAAAGCCCTATACTCACAA2091041
2091042GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGACAAGTATTAATGATGGTATAGCTATAATGCTTAGA2091114
2091115GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGTTTTTGGGTAGGGCTTTATCAGATGATAGCAACGATGATAG2091192
2091193GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAG2091229
Left flanking sequence : Till position 2090754 (length bp)
GCCATAGAGCACAGAAGCCCGGGGGCATGCGCTTAAGATTGTAGGCCATCGCTTCCAGAACACTCTGTGT
ATGCGTTCGTTCTAACCCTCGGTAATCAAT
Right flanking sequence : From position 2091230 (length bp)
TTTATAGAGAGGGGAATTAAGAAGGGCTGTCAAAGTCTTAATAGCCTTGTGTATGTATAGTGAGCCAACA
GTAAAACTGGCTTTTGGTAAGGAAATCGAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp