Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011995_6                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis GCF_001263815 RefSeq :NZ_CP011995 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011995_6
DR consensus (37 bp) : GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGNumber of repetitions :5
Begin Position : 2091332 End Position : 2091660

2091332GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGCTTGGTATTCGCTGCTATTGCAGTGCTATCAGTAAT2091404
2091405GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGTTCTAATGAAGCAAACAACGAATCCAACGTTTTCA2091476
2091477GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGTCAAAAATTGTAAAACTTATTAAGTCATGGCGAAACA2091550
2091551GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAGTCCGATAGAATGGGTACTTTACCTCATGGTCAGTGA2091623
2091624GTCTTAATAGCCTTACGGACTGTGTATGTATAGTGAG2091660
Left flanking sequence : Till position 2091332 (length bp)
TTATAGAGAGGGGAATTAAGAAGGGCTGTCAAAGTCTTAATAGCCTTGTGTATGTATAGTGAGCCAACAG
TAAAACTGGCTTTTGGTAAGGAAATCGACA
Right flanking sequence : From position 2091660 (length bp)
TACTTGAGCGACTGCAAGTTACGAATAATCCCAAACGTAACGCATTGGCAGAGAACGATTCTATTTTTTT
CGAAAATACAAGTTGAGAAATGCAGCTACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp