Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012026_6                                                                                                                 top


Strain : Neisseria gonorrhoeae GCF_001047225 RefSeq :NZ_CP012026 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012026_6
DR consensus (26 bp) : GGATTCCCGCTTTCGCGGGAATGACGNumber of repetitions :2
Begin Position : 1857806 End Position : 1857911

1857806TCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCCCGACCGATCGGCGCAGAAACTTATCGGGAAAACGGTTTCTTTAGATTTTGCGTTCC1857885
1857886GGATTCCCACTTTTGTGGGAATGACG1857911
Left flanking sequence : Till position 1857806 (length bp)
GGTTTCTGTTTTTGGTTTTCTGTCCTTGTGGGAATCTTGTGGGAATGATGAAATTTTGAGTTTTAGGAAT
TTATCGGGAGCAACAGAAACCGCTCCGCCG
Right flanking sequence : From position 1857911 (length bp)
GTTTAGGTATTTTTATAGAAAGCCGTAGGTGGTGTTTCTATGCAAACGGCAGTTGATTTATCGCGGCAGG
TTGACGGCAGGTGCTTGGTGTCGATTTTGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp