Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012172_3                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula ARS50-1 GCF_001266655 RefSeq :NZ_CP012172 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012172_3
DR consensus (24 bp) : CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGNumber of repetitions :56
Begin Position : 1097329 End Position : 1100891

1097329CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGGCGAAATGCAGAAGATGTAGTAGCAAAGACAGCTGTGA1097393
1097394CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCAACTCTCATGATTATAATCCCTCCATTTTAAAATGTATT1097457
1097458CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGTTTACTTCAGTTAATGAGCAAGTCAGCGCAGTGCTAA1097521
1097522CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATATTTACGGGTAAGACGGCGTTAACGAAGCGTTAGG1097584
1097585CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTTTAAACGTTACAACTCTCGTTTCCAAACACCTCGTTTGT1097650
1097651CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAAACGAGACCTTTGGCTAAATAAACCGCACCATAGATAT1097714
1097715CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTATGAAATTGTCGCATTCGTATGCAAAATATTTCTGGATCT1097780
1097781CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACATATCCTTCAATTGTGATCTAGCGTATGCTGGTAGT1097843
1097844CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTTGGATTTTGATAATTTTCTTTTCTTTGTCATAATAAT1097907
1097908CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTATAGTTAAGTCATTTTTTCTTCTTGTGGTGGTATTACCTAT1097973
1097974CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACCAATTTCTGCTAATAACGTGAACGTACTCTCGCTGAG1098037
1098038CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAACTTATCCCCTACATGATTGCGAAAAAACAACAAT1098098
1098099CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGTTTTTAAGGACCTGGAGGCAGTCCGCCATTTACCCCAC1098162
1098163CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGAGAACAGCTGTCTTCACTGCTGACCATCGAGCGACCT1098225
1098226CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTTTCTTTCTCATACATTACTCTTATTAGTTTACTAACAA1098289
1098290CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTCTTGTTCTTCTCTCTGCTTTACGCCTTCTTGTTCTTCC1098354
1098355CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTGTACGTGGGTCAATAAATGTCACAATCGCGTACTTCTT1098419
1098420CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATAATAATCAACGAGGCAAACTCCATGTTCTACAAACCA1098482
1098483CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTAGGCAAACGATACTGAGACACAGCGGGACTGCAG1098543
1098544CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGGAAACACTCCGTATCAATCCTTTAGACTGCAACTCCTCA1098609
1098610CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAACATTAGTGTAAAGCCTGCAGCGTTTGCTGGAAGCACGG1098673
1098674CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTCGTCCTTAAATTTCAAAACTTCCATGTAGCTCGCCCCCTCT1098741
1098742CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTATGTACACACCACCTGAGCTAAGGAGTGTCTTAATCT1098805
1098806CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAATGGGACGATGAGGGTGTTCAACAGATACAACACCACAG1098870
1098871CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTATATATAATATATGAATAATAGCCCCCGTGCTTCGCGCCTT1098938
1098939CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTTTTGCACTATCCATTCCGACCACATCTCTCGGCTTCGATAC1099006
1099007CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGACGACGTGCTTACTCTTCTTTCCAGTTCTTGTTACTT1099070
1099071CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATCGATAAAATCGTAAACGATTTGTTGCCTTATTACGTGAA1099137
1099138CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACACCTCTACTAACTTTACCAAAGCCTATCATAGTCCCAACG1099203
1099204CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCCTTTATTCTTGCTATTAGATCGAATAAATCGCTCGCG1099265
1099266CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAGTGGACACTATTGATCACCTCAGGGCTAGATATATGCCT1099331
1099332CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCATTGAAATACTCAGCAACTGTATCCCTTAACTCTTCCTTATTA1099400
1099401CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTATACCTGGGAGTGCTGATGTAGATGCGTCACCGACCACGTT1099468
1099469CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTACGGGTCTCAAGGTAGTCGGTGTTCTTCTAGTAGCTG1099532
1099533CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATCGTACTTTGCGCTGTACCTTATGAACAGTGGAATGTCCC1099597
1099598CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGGTAAAGGGGTTGTGTTTTACGTTTTGAGTGGTGTTTACGAC1099662
1099663CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTAAACATATATGAGTTCATTTTTTCCGACTTTCCTAGA1099725
1099726CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAAGTGATAGAATAAAAGCTATTATTCCAACTATTTCT1099788
1099789CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCCTTGGCAACTCGGACCCCCTCAAGCGTACGGAAGAGATT1099852
1099853CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAAACTCTCGATCAAGACATTTATTGTCTCTTCATCTATCT1099916
1099917CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCTAAGGAGGATAAAGAGGAAGATTGGGCATTTTGTTCTGT1099981
1099982CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTTAGTGTTTACGTATGCTCTTTGTTGAGCTAGTTGTTGAT1100045
1100046CTTAATCTCCTATGGAGTTTTCACGAGGATGATTATAAGCTCAGGGAGAAGATTGT1100101
1100102CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGACGTAACCTGTAGATGTGTAACCAGGCTCAGACGAGAA1100163
1100164CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGAACATCCGCCTTATCGTTATCTTTCTTCTTGAACAGGAAC1100228
1100229CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCAATTTATCATACCTACCTAGTCTTACTAAAGTACAGT1100291
1100292CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTGGACTACCTGAAGTAATCGAGCTCAGTGGAGGCA1100352
1100353CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTTTCACGTGATACTTTATGATGTCGTTGCATCTATCGA1100416
1100417CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGACATAAGGCCTTGGCCATGGTCTCAATATCCCATTCTT1100481
1100482CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGCACTGACGTTTACTATCTGCAGCCCACTTGGTGACTG1100543
1100544CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAATACACTGCCTTGATGAGCGGGATGCTTCCAATTCTCCCTCT1100607
1100608CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGATTCTTCTAAATGCTGTGACAAATGTTAGAATTAGATA1100672
1100673CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCAACGAAGAAAGAGTCGAGAAACTAAGCAGAGTCGAGCACT1100737
1100738CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTATTCGTCGTACGATTCCACTTCAACAGAGTTCACAATAA1100801
1100802CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGTTGCTCTAGCAGGAGAAGATCCTGCTCTTCGATTTTGAAT1100867
1100868GTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAG1100891
Left flanking sequence : Till position 1097329 (length bp)
GATTTCATGACTTGGGATAAAAATTGATGATCGTAAGAAGAGAAAAGTATATAAGTTGGGGAGAAAATGG
TAGATGTGTTGAAGAACACAAAAAGTTTCA
Right flanking sequence : From position 1100891 (length bp)
ATTACACTAAATACTACGTAATATGAATAGGTACTGTGAGACGAGAGTGGACTTTTACCTTTGCGGACGG
TGTTAAATTTCAGAATCAGTATCCTCTACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp