Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012173_2                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula ARS50-2 GCF_001266675 RefSeq :NZ_CP012173 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012173_2
DR consensus (24 bp) : CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACNumber of repetitions :151
Begin Position : 1082254 End Position : 1091908

1082254CTTTCAATTCTATAAGAGATTAACATTCTATACCACTGCATGGTCTCGGCAGTTGAAGGTGA1082315
1082316CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTGATTTTGACACGGCCTATCAAAATGTAATAAAAACGCATA1082380
1082381CTTTCAACTCCATAGGAGATTAAGTAATAGGTATAATATTGGGCATTCTCGCCCTAGTTCAATT1082444
1082445CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGACCCAAAACCTAAAACTCCAAAAAGTCTTTGAGCAATT1082508
1082509CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTACTTCTAATGATTACAGGGATTTCTCAGAACCCTTCT1082571
1082572CTCTCAACTCCATAGGAGATTAACGCTGAAATTGGCAGAGGTAAGGAAGCTAATCGAGTCGAA1082634
1082635CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACGTGAGGATTCACCGAATCCTGCCTTAGACGATACCGAGCAGAAG1082702
1082703CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGAAGAAAAAGTATACTTGAAAAGAAGATTGAATTTTTAGA1082767
1082768CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATGATGCCAAAAAGTGATCTACCTATTCTTTTCAT1082831
1082832CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAACATGATAAGGCTTTACTTAGAAAGTTAGAGAAAAAATT1082895
1082896CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACCGTGATTCATTAAGGTTATCATAATGAATTGGAAAACAGTCT1082961
1082962CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTCAAAAAATGGTCAAGGTGATAGAGAGTCAGTTATTAG1083024
1083025CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGTTCTACGGAAAACTATCAATCCAGATAGCAATAAAGA1083087
1083088CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATGCGATTACCACCACGGCTCCGTTTTGCCCGTTTGCTCC1083151
1083152CTTTCAACTCCATAGGAGATTAGCCATCGGTGTATTACTACTCACTGTGATTGGTGTATCAAG1083214
1083215CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTCCAGGTACATCGTCAGCGAATGGATCAGGAGGAGCAGG1083277
1083278CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCCACTCGGTGCCGTGAAAGTTTTGACAAGACTCATGTTTGA1083343
1083344CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAATAATTGACGAGCAAGATTTAGTGATTCCAGACGAGG1083407
1083408CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAGTTCACAAACGGAATTGTTTGATAACTTCTTGGAAT1083470
1083471CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTACTTTCCATGTTCCTCCATTCACAAAGTAAAGTACT1083533
1083534CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCACTGAAGCCGATCCACCCTTAGTTGAGACCACGAG1083597
1083598CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTAATTGAAGTTACAGTAGAAATACAAAACCAAAAAATGA1083660
1083661CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATTACTGGAGAAGAGTGGAACAAAATAATAAGGGAA1083725
1083726CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATACGGTTATTGGATGACGCGAGTATATCGTGAAAGTTA1083790
1083791CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGCCTTCGTATCTGATGACGGCTCAGTTCCAATCGTTA1083854
1083855CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAGATGTGGAGTCAAAGACCGAAAGGCCCTGGGATTA1083918
1083919CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATTTTCGTCTTATGTAGTTTGTAATTGATCTTTTTTTCTTT1083985
1083986CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTAGGACCGTTGGGTTCACGAGTTACAACGAGATGGTGAAA1084050
1084051CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCATGCAGACTACGAAGTCGCTCTAATTTATCTTAATCT1084114
1084115CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTCATAAACCACTGATCACTAGTAGTATGTTCGAAACTAT1084178
1084179CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGTGTGAATCTGAACCCGAAGACGAGGACATGTACC1084241
1084242CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAGTGTTGTTTGTGGGGATAACGAACTTGGGGAAGGAA1084304
1084305CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATATGACAAGTTGAGAAGGAATATTCTTCAACGCGGGAA1084368
1084369CTTTCAATTCTATAGGAGATTAACAAGTTAGTGGGGGAAGCCCGTGTAGAGTTCAGATTAGGTAC1084433
1084434CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATCCCCCTCATCAAAACACTCATCAAGATACTCATCACTGTA1084502
1084503CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCGACGCGGAGAGGATAGAGCGGTTGGTCGAGGACGA1084565
1084566CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGAATTTTTCCCCCGTGAGCGGGGGGTTAGAAAGAGTTTGAC1084631
1084632CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCATAGTGGTCCCCTATGAGTTTGAGGATACAACTTCATTAA1084698
1084699CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGGGTCCAAAGGTTCCCTGAATGTAAATATATTATTAC1084761
1084762CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATATGACGCTCTCAAGGTAGTCACTCAAGATATCTTAGC1084825
1084826CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACGATCAGCCTTTTCGTTGCAGGTCTAATTCTCAGA1084887
1084888CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCAACTGTCCAGCCTGCCCTGCTGGACTAGGGTTTTCGAAC1084952
1084953CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTCGTTAAGATATGCATTGATCACTTACGCTTCCAAAAA1085015
1085016CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTTTTTTTGCGGTTATACAATTAAACGTTTCGTGAAT1085077
1085078CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGTCCTTCTCCGTGATGTAGAGCGTACTGCCTGAAGTCCCTGT1085145
1085146CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGGACCATAATACATCACAACCTAGTCTGCTTGCAAACTGA1085212
1085213CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATAACCGGAACGAAACTAGAGGAATACTGTGAACCGGTAA1085276
1085277CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATGAGTGTTGGTCTCATCCTTGAGGGTCCTGATGGAGT1085340
1085341CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATACGACTACGGGTTCGAATCTTGAAAAGTTCGGTG1085402
1085403CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGTCAATTATGTCCTTAATATGATGGTAGAGATATTGA1085466
1085467CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGGACATGTCTACATCAAAGAAGTCCAAGTACTTTGCCT1085529
1085530CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACCTGAAGTTCTCCCACTCTAGCAGGGAGCTGCTGTCCTACT1085596
1085597CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGCGTAAAAAATGCAATAGGAGGAGTAGGAAGCTTCTTTTC1085661
1085662CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACTATTTCTTAAGGAACGACGTAAGAGAAAGTAGTAAT1085725
1085726CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAATAAAGGACAAGGGATTCTTCATCAGTTTGGGA1085785
1085786CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAAGGAGTAGCTCTTACTGGTAATGAGGGTATAATAAGAAA1085851
1085852CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCTGGACCTCCTTCTTGACGTAGTCATTTCTCTTTAGTT1085917
1085918CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGACAAGTCCAGAGGGTTAGGGAGGAGAGGAGGTCCAGTCTT1085983
1085984CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTTTAGCTTTCATGACTTACACAACTTCATATCCACCT1086046
1086047CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATAAACCAACTCTCCTTCATAGTTTAAATTAATTACAT1086111
1086112CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGAGAATAAGGGTAGTATATAACCCTGCAATCACCTTAA1086175
1086176CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGCTTGTGGTATTCCTCCTAATATTACTGCATTGACCC1086238
1086239CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTAAGATAATTGGAAAAGAACAATTAACTAAGAACATTA1086302
1086303CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGGGTTCAAAGGGGGTGAAATACCCCTTCCGTCAAGGA1086367
1086368CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGCATACAGTCTTTTGCAACACTTATTATTCTGTCATATT1086431
1086432CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCGCTATATCTACCATGAATAAGTCTTGAATGTAAA1086493
1086494CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATATTTAGTTAGAATTTTTCTCAAAAAATCATCTCGATCT1086559
1086560CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTAACCGTATTGAGTCCGTGGGTCGCACCGGCCCACAGTA1086623
1086624CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTCTGCTGGCTTTAATCTTCATGTAGTTGCCAGTAGGTTC1086688
1086689CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTGCTTTTCCTTTCTCAAATTTTCTTCTCCATGATTCA1086752
1086753CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCTGAGTCTCTGGCTGAGACTCTAACTTCTTCTTGAGA1086817
1086818CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATACCCTAGAGGAAGAAGTTGAGGAGGTCCTGGCTCAACTTG1086883
1086884CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAAACGACCGTGACGTCATTGCAATCATGAATCTCAA1086947
1086948CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACATGCTAGATTTTGATAAAAATTGAATGCAGAATTTAACCA1087013
1087014CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACTGTTGCAGAATCGTACTGGAAAGCGGTCCCTGCATT1087076
1087077CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCTTTACGGCAAAGAGAAAGAGTTTGATGAGTTCA1087136
1087137CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACACGACCCAGGGGTGATGGTCGTCCCGCTCATGT1087199
1087200CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAGAAGAGCCATCGAGAAGATGGTTAAGGAAGAGA1087259
1087260CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCGATCTAATGAAATTGGCTAGGGAGTTCGGTCAGGGGTT1087323
1087324CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTAAAATAGATGAAATCCATGTCCGCTCCACATTACTAGAA1087388
1087389CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCTCAACCTCATGAAAAAGGTGGATGGGAGGGTAG1087449
1087450CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCCCTGATGGTTACACCCCTTTGCACCTAGCGGTAGAACT1087515
1087516CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACCAATCTTTTGCCTTGCCTCCTTGTACTGCTCATCTAG1087582
1087583CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCAGTGGGACGTTGGCTTTTGATTGGAGAGGTATTC1087644
1087645CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTAACATCTTAGGTGTTATCTTAAGATATTCTGGCTT1087707
1087708CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCTAAGACGTGCTCCCTATGTGGGGAAATTCATGAGAG1087770
1087771CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACCTGAAAGGTTACGGCATTCAGGTAGGACGCAATCCTA1087834
1087835CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATCATGGCGAATATCAGACGTATTAGGTCACTCATCT1087897
1087898CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCCATAATGATATAGTCATGATACAAGGATGGCGTTA1087961
1087962CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCAGGAACTGCTTTACAAAATCAAATGGCTAATACATA1088025
1088026CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTTCTCTTCTCTTTCTCATACGATAAAATACGTAAAGT1088089
1088090CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGCTTCTGGAAAGCGGCGCAAGAGAAATTGAGGTTTTAA1088153
1088154CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACAGATAAGGAAATTCAAAACCTACAGCCAACAGAGAAAT1088218
1088219CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGTCTTTTGATTTTCTACTCAACAATTTTGAGTAGAAAA1088282
1088283CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGTACGAGGCTATCACATGCCTGGGCAAAGGCGTGTGTTC1088346
1088347CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTGACGTGGAAGACAAGGCATTATTCACGAAATGGAT1088408
1088409CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAACAAAGTGCTACAGCCTTATTGCTAAGGCAAAACGAAGC1088474
1088475CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATCGGGCGCCGGGAATGGTTCTAAGCCGTAACGCTTAAA1088538
1088539CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTCCCAGGGCATTATCTACAGAAAATGGCAGAAATATAA1088602
1088603CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAATCGCCCCCGTTTCGCCCGCCCGTTCTCTTTCCTTTTCACC1088670
1088671CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGATATTAACGTTAAACCCCACGCCCCCAGTGAACTT1088733
1088734CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACGCAGAAAGATGCGTGAGAGAAGCAATGGCGTATCTAGT1088798
1088799CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCCCGCTTAGTTTCTGCCACGCATACCTCTGTTCTGCC1088861
1088862CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTGGAACCTTAGTACTTCCATGTTAACCACCTGTGTAT1088924
1088925CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCACTCTCCCAGTAGACGTTCAGACGTTCAAGATCGTT1088987
1088988CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGGGATGTTCCTATTTAATAAACAAGGAAAAAAGAAGG1089052
1089053CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCACTTATGACTAAAGGTTCTTTGTTCTCAACTTCTTT1089116
1089117CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCCACAACCGACGACGGAAACTTACTATTTTGTGTA1089177
1089178CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCACCCCACCAAGTCATGGTAGTGGTAGCACTAACAGTAG1089241
1089242CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCTAGTTACATGAATCGTCACATTAAATGTGTTACTTGA1089306
1089307CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTCCGTAATTACCCTATTGCTAACTAATTTCATAGGAATAG1089373
1089374CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTTAGGTTTTCTACTATCATTATCATTATTGAATCAGCG1089437
1089438CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGTATGGTGCGCCCAGCCTCCGTGCTGACGACATCATA1089500
1089501CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTGTCTCTATCGGTATCCAAAAATGTAAAAAATTCTCATT1089565
1089566CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCAATTGACGGCCACGGATGGAACTCCGACAGTGA1089625
1089626CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGCCAGCATACGCTAGATCAAAGCTAAAAGATGAGTA1089688
1089689CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATCCTAAAGCGTCAAGAATTACCTTCCATTCGTCAT1089751
1089752CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCAAGCGATTGCATTTGTTCTCAAGCAGAGGTTACAGGA1089815
1089816CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAGAAGTAAAGAAGAATTGAATGAAGCGTTGGAGCAAA1089879
1089880CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGAATACGTTTACCAATTACTGATGCTGATGGGAAGGCCAAC1089948
1089949CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGATTGGGAAAGGTGGTTCAAAGGTACAGACAATAACAT1090011
1090012CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATAACTGACGTTGACACCTGCCATAGTTGTTCTGATGG1090076
1090077CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCAAATGCCTTCAAAAACTACTTCAAGCGCTAATGTTAGGG1090141
1090142CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAGAGAGAAAGATTTATATACTTGACATGACATATGTATAAA1090207
1090208CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTATTAACATCATAAACAATTTCGCCACACTAACAGGA1090269
1090270CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGCAATGGATTATCTGGAAGAGATGCTGGGCAATAAG1090331
1090332CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACGATAAATTATTGGATGAAAACATCTTTTAACTTGTCGC1090396
1090397CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAAAATATTTCAGCGTTATACTTTTGCTTAATGTACTCTTT1090462
1090463CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGGCGGAAGCTAAGTATTTGTTAGAAATAGAGAAATATACA1090527
1090528CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGATCGGAGACATTATTTAGGTCTTTAATCCCAAATC1090591
1090592CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGATTTACTGGGACTGTGATACCCAACAGCATAGACATCAGTT1090658
1090659CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGGATTTTTTTTCCTAGATGATAGATTAATTGGAAATTCCT1090724
1090725CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAAGTGTTCGCGCCTCTGCTAGAACAATACGGAATGAAAGTGCC1090792
1090793CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACACGTGGTGATTGATCCATTCCAACTAAGGCAAATCATTC1090857
1090858CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGTTATTCGGCGCTTTGCGCCTTCTTTTTTTGCTTAAACA1090922
1090923CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAATAATTAGTTAGTAGGAGGATAGTTTTGAAAACTTTTTAGAAG1090991
1090992CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTTTGTTTTAGCGCAATATTTAGATCAACAGAAGAAGAAGA1091056
1091057CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCCAAAAACGTAGTGGGGAAAATATAATCTTCATTATTT1091120
1091121CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGCCCCAGTCGGTTTAGGCGGAAAATTCAACATTAAATT1091184
1091185CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGACGGTTTGACAGAGGTCTATGTGTTCACATACAGTAA1091247
1091248CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAGAAGAGAGAACTATATTTTAGTGAAAAAAATGTCAGC1091311
1091312CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTATCCATCTTCCACAATTTATATTATCCATATTTTCATTA1091377
1091378CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGAATTTATAAGCCAAATTCTTGATAGTTTCTAACAAACG1091441
1091442CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATATTTGTAAATTTCATCAAACATTTTCCTAACTTTATC1091505
1091506CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGAAGAGAATACAAGCTGTATTTTGTGAGGTTTAGCA1091568
1091569CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTGGCAAAATCCTAGCCAGAAGATAGGGGGCGACAAC1091631
1091632CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTGAAAAAGAAATTACTTAATGTAGTCGAAAAGTG1091692
1091693CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGATGGAGAAACTCAAGTATATATTTTCACTTCAGATAA1091758
1091759CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATCCAGAACACTACGCTTTACCAATACATGAAAAGTAT1091821
1091822CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATAGAAAGCTGTTGGACGAAGCGGTCTCTCCTGAAGAG1091884
1091885CTTTCAACTCTATAGGAGATTAAC1091908
Left flanking sequence : Till position 1082254 (length bp)
GAACTTTTCGTCGAACCCGATGGGAGTTATGAGGCATGTCACAGGGAATAATTGGGAGGGAGTAAAAAAG
GTAAACTTTCCGATATCAGAACGTGTGATT
Right flanking sequence : From position 1091908 (length bp)
TGATACCTTTTATATTACTTCTATTCATTATCTATCTTCTTCCTTTATATAATCTTTTCTGTCTCATTGT
CTTACAATTTTTATCAGATCTCGTCAGATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp