Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012174_2                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula ARS120-1 GCF_001266695 RefSeq :NZ_CP012174 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012174_2
DR consensus (24 bp) : CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACNumber of repetitions :151
Begin Position : 1082256 End Position : 1091910

1082256CTTTCAATTCTATAAGAGATTAACATTCTATACCACTGCATGGTCTCGGCAGTTGAAGGTGA1082317
1082318CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTGATTTTGACACGGCCTATCAAAATGTAATAAAAACGCATA1082382
1082383CTTTCAACTCCATAGGAGATTAAGTAATAGGTATAATATTGGGCATTCTCGCCCTAGTTCAATT1082446
1082447CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGACCCAAAACCTAAAACTCCAAAAAGTCTTTGAGCAATT1082510
1082511CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTACTTCTAATGATTACAGGGATTTCTCAGAACCCTTCT1082573
1082574CTCTCAACTCCATAGGAGATTAACGCTGAAATTGGCAGAGGTAAGGAAGCTAATCGAGTCGAA1082636
1082637CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACGTGAGGATTCACCGAATCCTGCCTTAGACGATACCGAGCAGAAG1082704
1082705CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGAAGAAAAAGTATACTTGAAAAGAAGATTGAATTTTTAGA1082769
1082770CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATGATGCCAAAAAGTGATCTACCTATTCTTTTCAT1082833
1082834CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAACATGATAAGGCTTTACTTAGAAAGTTAGAGAAAAAATT1082897
1082898CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACCGTGATTCATTAAGGTTATCATAATGAATTGGAAAACAGTCT1082963
1082964CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTCAAAAAATGGTCAAGGTGATAGAGAGTCAGTTATTAG1083026
1083027CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGTTCTACGGAAAACTATCAATCCAGATAGCAATAAAGA1083089
1083090CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATGCGATTACCACCACGGCTCCGTTTTGCCCGTTTGCTCC1083153
1083154CTTTCAACTCCATAGGAGATTAGCCATCGGTGTATTACTACTCACTGTGATTGGTGTATCAAG1083216
1083217CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTCCAGGTACATCGTCAGCGAATGGATCAGGAGGAGCAGG1083279
1083280CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCCACTCGGTGCCGTGAAAGTTTTGACAAGACTCATGTTTGA1083345
1083346CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAATAATTGACGAGCAAGATTTAGTGATTCCAGACGAGG1083409
1083410CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAGTTCACAAACGGAATTGTTTGATAACTTCTTGGAAT1083472
1083473CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTACTTTCCATGTTCCTCCATTCACAAAGTAAAGTACT1083535
1083536CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCACTGAAGCCGATCCACCCTTAGTTGAGACCACGAG1083599
1083600CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTAATTGAAGTTACAGTAGAAATACAAAACCAAAAAATGA1083662
1083663CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATTACTGGAGAAGAGTGGAACAAAATAATAAGGGAA1083727
1083728CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATACGGTTATTGGATGACGCGAGTATATCGTGAAAGTTA1083792
1083793CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGCCTTCGTATCTGATGACGGCTCAGTTCCAATCGTTA1083856
1083857CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAGATGTGGAGTCAAAGACCGAAAGGCCCTGGGATTA1083920
1083921CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATTTTCGTCTTATGTAGTTTGTAATTGATCTTTTTTTCTTT1083987
1083988CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTAGGACCGTTGGGTTCACGAGTTACAACGAGATGGTGAAA1084052
1084053CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCATGCAGACTACGAAGTCGCTCTAATTTATCTTAATCT1084116
1084117CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTCATAAACCACTGATCACTAGTAGTATGTTCGAAACTAT1084180
1084181CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGTGTGAATCTGAACCCGAAGACGAGGACATGTACC1084243
1084244CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAGTGTTGTTTGTGGGGATAACGAACTTGGGGAAGGAA1084306
1084307CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATATGACAAGTTGAGAAGGAATATTCTTCAACGCGGGAA1084370
1084371CTTTCAATTCTATAGGAGATTAACAAGTTAGTGGGGGAAGCCCGTGTAGAGTTCAGATTAGGTAC1084435
1084436CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATCCCCCTCATCAAAACACTCATCAAGATACTCATCACTGTA1084504
1084505CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCGACGCGGAGAGGATAGAGCGGTTGGTCGAGGACGA1084567
1084568CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGAATTTTTCCCCCGTGAGCGGGGGGTTAGAAAGAGTTTGAC1084633
1084634CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCATAGTGGTCCCCTATGAGTTTGAGGATACAACTTCATTAA1084700
1084701CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGGGTCCAAAGGTTCCCTGAATGTAAATATATTATTAC1084763
1084764CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATATGACGCTCTCAAGGTAGTCACTCAAGATATCTTAGC1084827
1084828CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACGATCAGCCTTTTCGTTGCAGGTCTAATTCTCAGA1084889
1084890CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCAACTGTCCAGCCTGCCCTGCTGGACTAGGGTTTTCGAAC1084954
1084955CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTCGTTAAGATATGCATTGATCACTTACGCTTCCAAAAA1085017
1085018CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTTTTTTTGCGGTTATACAATTAAACGTTTCGTGAAT1085079
1085080CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGTCCTTCTCCGTGATGTAGAGCGTACTGCCTGAAGTCCCTGT1085147
1085148CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGGACCATAATACATCACAACCTAGTCTGCTTGCAAACTGA1085214
1085215CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATAACCGGAACGAAACTAGAGGAATACTGTGAACCGGTAA1085278
1085279CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATGAGTGTTGGTCTCATCCTTGAGGGTCCTGATGGAGT1085342
1085343CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATACGACTACGGGTTCGAATCTTGAAAAGTTCGGTG1085404
1085405CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGTCAATTATGTCCTTAATATGATGGTAGAGATATTGA1085468
1085469CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGGACATGTCTACATCAAAGAAGTCCAAGTACTTTGCCT1085531
1085532CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACCTGAAGTTCTCCCACTCTAGCAGGGAGCTGCTGTCCTACT1085598
1085599CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGCGTAAAAAATGCAATAGGAGGAGTAGGAAGCTTCTTTTC1085663
1085664CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACTATTTCTTAAGGAACGACGTAAGAGAAAGTAGTAAT1085727
1085728CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAATAAAGGACAAGGGATTCTTCATCAGTTTGGGA1085787
1085788CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAAGGAGTAGCTCTTACTGGTAATGAGGGTATAATAAGAAA1085853
1085854CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCTGGACCTCCTTCTTGACGTAGTCATTTCTCTTTAGTT1085919
1085920CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGACAAGTCCAGAGGGTTAGGGAGGAGAGGAGGTCCAGTCTT1085985
1085986CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTTTAGCTTTCATGACTTACACAACTTCATATCCACCT1086048
1086049CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATAAACCAACTCTCCTTCATAGTTTAAATTAATTACAT1086113
1086114CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGAGAATAAGGGTAGTATATAACCCTGCAATCACCTTAA1086177
1086178CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGCTTGTGGTATTCCTCCTAATATTACTGCATTGACCC1086240
1086241CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTAAGATAATTGGAAAAGAACAATTAACTAAGAACATTA1086304
1086305CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGGGTTCAAAGGGGGTGAAATACCCCTTCCGTCAAGGA1086369
1086370CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGCATACAGTCTTTTGCAACACTTATTATTCTGTCATATT1086433
1086434CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCGCTATATCTACCATGAATAAGTCTTGAATGTAAA1086495
1086496CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATATTTAGTTAGAATTTTTCTCAAAAAATCATCTCGATCT1086561
1086562CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTAACCGTATTGAGTCCGTGGGTCGCACCGGCCCACAGTA1086625
1086626CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTCTGCTGGCTTTAATCTTCATGTAGTTGCCAGTAGGTTC1086690
1086691CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTGCTTTTCCTTTCTCAAATTTTCTTCTCCATGATTCA1086754
1086755CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCTGAGTCTCTGGCTGAGACTCTAACTTCTTCTTGAGA1086819
1086820CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATACCCTAGAGGAAGAAGTTGAGGAGGTCCTGGCTCAACTTG1086885
1086886CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAAACGACCGTGACGTCATTGCAATCATGAATCTCAA1086949
1086950CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACATGCTAGATTTTGATAAAAATTGAATGCAGAATTTAACCA1087015
1087016CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACTGTTGCAGAATCGTACTGGAAAGCGGTCCCTGCATT1087078
1087079CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCTTTACGGCAAAGAGAAAGAGTTTGATGAGTTCA1087138
1087139CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACACGACCCAGGGGTGATGGTCGTCCCGCTCATGT1087201
1087202CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAGAAGAGCCATCGAGAAGATGGTTAAGGAAGAGA1087261
1087262CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCGATCTAATGAAATTGGCTAGGGAGTTCGGTCAGGGGTT1087325
1087326CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTAAAATAGATGAAATCCATGTCCGCTCCACATTACTAGAA1087390
1087391CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCTCAACCTCATGAAAAAGGTGGATGGGAGGGTAG1087451
1087452CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCCCTGATGGTTACACCCCTTTGCACCTAGCGGTAGAACT1087517
1087518CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACCAATCTTTTGCCTTGCCTCCTTGTACTGCTCATCTAG1087584
1087585CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCAGTGGGACGTTGGCTTTTGATTGGAGAGGTATTC1087646
1087647CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTAACATCTTAGGTGTTATCTTAAGATATTCTGGCTT1087709
1087710CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCTAAGACGTGCTCCCTATGTGGGGAAATTCATGAGAG1087772
1087773CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACCTGAAAGGTTACGGCATTCAGGTAGGACGCAATCCTA1087836
1087837CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATCATGGCGAATATCAGACGTATTAGGTCACTCATCT1087899
1087900CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCCATAATGATATAGTCATGATACAAGGATGGCGTTA1087963
1087964CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCAGGAACTGCTTTACAAAATCAAATGGCTAATACATA1088027
1088028CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTTCTCTTCTCTTTCTCATACGATAAAATACGTAAAGT1088091
1088092CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGCTTCTGGAAAGCGGCGCAAGAGAAATTGAGGTTTTAA1088155
1088156CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACAGATAAGGAAATTCAAAACCTACAGCCAACAGAGAAAT1088220
1088221CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGTCTTTTGATTTTCTACTCAACAATTTTGAGTAGAAAA1088284
1088285CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGTACGAGGCTATCACATGCCTGGGCAAAGGCGTGTGTTC1088348
1088349CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTGACGTGGAAGACAAGGCATTATTCACGAAATGGAT1088410
1088411CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAACAAAGTGCTACAGCCTTATTGCTAAGGCAAAACGAAGC1088476
1088477CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATCGGGCGCCGGGAATGGTTCTAAGCCGTAACGCTTAAA1088540
1088541CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTCCCAGGGCATTATCTACAGAAAATGGCAGAAATATAA1088604
1088605CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAATCGCCCCCGTTTCGCCCGCCCGTTCTCTTTCCTTTTCACC1088672
1088673CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGATATTAACGTTAAACCCCACGCCCCCAGTGAACTT1088735
1088736CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACGCAGAAAGATGCGTGAGAGAAGCAATGGCGTATCTAGT1088800
1088801CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCCCGCTTAGTTTCTGCCACGCATACCTCTGTTCTGCC1088863
1088864CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTGGAACCTTAGTACTTCCATGTTAACCACCTGTGTAT1088926
1088927CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCACTCTCCCAGTAGACGTTCAGACGTTCAAGATCGTT1088989
1088990CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGGGATGTTCCTATTTAATAAACAAGGAAAAAAGAAGG1089054
1089055CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCACTTATGACTAAAGGTTCTTTGTTCTCAACTTCTTT1089118
1089119CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCCACAACCGACGACGGAAACTTACTATTTTGTGTA1089179
1089180CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCACCCCACCAAGTCATGGTAGTGGTAGCACTAACAGTAG1089243
1089244CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCTAGTTACATGAATCGTCACATTAAATGTGTTACTTGA1089308
1089309CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTCCGTAATTACCCTATTGCTAACTAATTTCATAGGAATAG1089375
1089376CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTTAGGTTTTCTACTATCATTATCATTATTGAATCAGCG1089439
1089440CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGTATGGTGCGCCCAGCCTCCGTGCTGACGACATCATA1089502
1089503CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTGTCTCTATCGGTATCCAAAAATGTAAAAAATTCTCATT1089567
1089568CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCAATTGACGGCCACGGATGGAACTCCGACAGTGA1089627
1089628CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGCCAGCATACGCTAGATCAAAGCTAAAAGATGAGTA1089690
1089691CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATCCTAAAGCGTCAAGAATTACCTTCCATTCGTCAT1089753
1089754CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCAAGCGATTGCATTTGTTCTCAAGCAGAGGTTACAGGA1089817
1089818CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAGAAGTAAAGAAGAATTGAATGAAGCGTTGGAGCAAA1089881
1089882CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGAATACGTTTACCAATTACTGATGCTGATGGGAAGGCCAAC1089950
1089951CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGATTGGGAAAGGTGGTTCAAAGGTACAGACAATAACAT1090013
1090014CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATAACTGACGTTGACACCTGCCATAGTTGTTCTGATGG1090078
1090079CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCAAATGCCTTCAAAAACTACTTCAAGCGCTAATGTTAGGG1090143
1090144CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAGAGAGAAAGATTTATATACTTGACATGACATATGTATAAA1090209
1090210CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTATTAACATCATAAACAATTTCGCCACACTAACAGGA1090271
1090272CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGCAATGGATTATCTGGAAGAGATGCTGGGCAATAAG1090333
1090334CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACGATAAATTATTGGATGAAAACATCTTTTAACTTGTCGC1090398
1090399CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAAAATATTTCAGCGTTATACTTTTGCTTAATGTACTCTTT1090464
1090465CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGGCGGAAGCTAAGTATTTGTTAGAAATAGAGAAATATACA1090529
1090530CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGATCGGAGACATTATTTAGGTCTTTAATCCCAAATC1090593
1090594CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGATTTACTGGGACTGTGATACCCAACAGCATAGACATCAGTT1090660
1090661CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGGATTTTTTTTCCTAGATGATAGATTAATTGGAAATTCCT1090726
1090727CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAAGTGTTCGCGCCTCTGCTAGAACAATACGGAATGAAAGTGCC1090794
1090795CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACACGTGGTGATTGATCCATTCCAACTAAGGCAAATCATTC1090859
1090860CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGTTATTCGGCGCTTTGCGCCTTCTTTTTTTGCTTAAACA1090924
1090925CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAATAATTAGTTAGTAGGAGGATAGTTTTGAAAACTTTTTAGAAG1090993
1090994CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTTTGTTTTAGCGCAATATTTAGATCAACAGAAGAAGAAGA1091058
1091059CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCCAAAAACGTAGTGGGGAAAATATAATCTTCATTATTT1091122
1091123CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGCCCCAGTCGGTTTAGGCGGAAAATTCAACATTAAATT1091186
1091187CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGACGGTTTGACAGAGGTCTATGTGTTCACATACAGTAA1091249
1091250CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAGAAGAGAGAACTATATTTTAGTGAAAAAAATGTCAGC1091313
1091314CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTATCCATCTTCCACAATTTATATTATCCATATTTTCATTA1091379
1091380CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGAATTTATAAGCCAAATTCTTGATAGTTTCTAACAAACG1091443
1091444CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATATTTGTAAATTTCATCAAACATTTTCCTAACTTTATC1091507
1091508CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGAAGAGAATACAAGCTGTATTTTGTGAGGTTTAGCA1091570
1091571CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTGGCAAAATCCTAGCCAGAAGATAGGGGGCGACAAC1091633
1091634CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTGAAAAAGAAATTACTTAATGTAGTCGAAAAGTG1091694
1091695CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGATGGAGAAACTCAAGTATATATTTTCACTTCAGATAA1091760
1091761CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATCCAGAACACTACGCTTTACCAATACATGAAAAGTAT1091823
1091824CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATAGAAAGCTGTTGGACGAAGCGGTCTCTCCTGAAGAG1091886
1091887CTTTCAACTCTATAGGAGATTAAC1091910
Left flanking sequence : Till position 1082256 (length bp)
GAACTTTTCGTCGAACCCGATGGGAGTTATGAGGCATGTCACAGGGAATAATTGGGAGGGAGTAAAAAAG
GTAAACTTTCCGATATCAGAACGTGTGATT
Right flanking sequence : From position 1091910 (length bp)
TGATACCTTTTATATTACTTCTATTCATTATCTATCTTCTTCCTTTATATAATCTTTTCTGTCTCATTGT
CTTACAATTTTTATCAGATCTCGTCAGATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp