Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012174_3                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula ARS120-1 GCF_001266695 RefSeq :NZ_CP012174 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012174_3
DR consensus (24 bp) : CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGNumber of repetitions :56
Begin Position : 1097327 End Position : 1100889

1097327CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGGCGAAATGCAGAAGATGTAGTAGCAAAGACAGCTGTGA1097391
1097392CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCAACTCTCATGATTATAATCCCTCCATTTTAAAATGTATT1097455
1097456CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGTTTACTTCAGTTAATGAGCAAGTCAGCGCAGTGCTAA1097519
1097520CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATATTTACGGGTAAGACGGCGTTAACGAAGCGTTAGG1097582
1097583CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTTTAAACGTTACAACTCTCGTTTCCAAACACCTCGTTTGT1097648
1097649CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAAACGAGACCTTTGGCTAAATAAACCGCACCATAGATAT1097712
1097713CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTATGAAATTGTCGCATTCGTATGCAAAATATTTCTGGATCT1097778
1097779CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACATATCCTTCAATTGTGATCTAGCGTATGCTGGTAGT1097841
1097842CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTTGGATTTTGATAATTTTCTTTTCTTTGTCATAATAAT1097905
1097906CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTATAGTTAAGTCATTTTTTCTTCTTGTGGTGGTATTACCTAT1097971
1097972CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACCAATTTCTGCTAATAACGTGAACGTACTCTCGCTGAG1098035
1098036CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAACTTATCCCCTACATGATTGCGAAAAAACAACAAT1098096
1098097CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGTTTTTAAGGACCTGGAGGCAGTCCGCCATTTACCCCAC1098160
1098161CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGAGAACAGCTGTCTTCACTGCTGACCATCGAGCGACCT1098223
1098224CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTTTCTTTCTCATACATTACTCTTATTAGTTTACTAACAA1098287
1098288CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTCTTGTTCTTCTCTCTGCTTTACGCCTTCTTGTTCTTCC1098352
1098353CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTGTACGTGGGTCAATAAATGTCACAATCGCGTACTTCTT1098417
1098418CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATAATAATCAACGAGGCAAACTCCATGTTCTACAAACCA1098480
1098481CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTAGGCAAACGATACTGAGACACAGCGGGACTGCAG1098541
1098542CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGGAAACACTCCGTATCAATCCTTTAGACTGCAACTCCTCA1098607
1098608CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAACATTAGTGTAAAGCCTGCAGCGTTTGCTGGAAGCACGG1098671
1098672CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTCGTCCTTAAATTTCAAAACTTCCATGTAGCTCGCCCCCTCT1098739
1098740CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTATGTACACACCACCTGAGCTAAGGAGTGTCTTAATCT1098803
1098804CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAATGGGACGATGAGGGTGTTCAACAGATACAACACCACAG1098868
1098869CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTATATATAATATATGAATAATAGCCCCCGTGCTTCGCGCCTT1098936
1098937CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTTTTGCACTATCCATTCCGACCACATCTCTCGGCTTCGATAC1099004
1099005CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGACGACGTGCTTACTCTTCTTTCCAGTTCTTGTTACTT1099068
1099069CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATCGATAAAATCGTAAACGATTTGTTGCCTTATTACGTGAA1099135
1099136CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACACCTCTACTAACTTTACCAAAGCCTATCATAGTCCCAACG1099201
1099202CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCCTTTATTCTTGCTATTAGATCGAATAAATCGCTCGCG1099263
1099264CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAGTGGACACTATTGATCACCTCAGGGCTAGATATATGCCT1099329
1099330CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCATTGAAATACTCAGCAACTGTATCCCTTAACTCTTCCTTATTA1099398
1099399CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTATACCTGGGAGTGCTGATGTAGATGCGTCACCGACCACGTT1099466
1099467CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTACGGGTCTCAAGGTAGTCGGTGTTCTTCTAGTAGCTG1099530
1099531CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATCGTACTTTGCGCTGTACCTTATGAACAGTGGAATGTCCC1099595
1099596CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGGTAAAGGGGTTGTGTTTTACGTTTTGAGTGGTGTTTACGAC1099660
1099661CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTAAACATATATGAGTTCATTTTTTCCGACTTTCCTAGA1099723
1099724CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAAGTGATAGAATAAAAGCTATTATTCCAACTATTTCT1099786
1099787CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCCTTGGCAACTCGGACCCCCTCAAGCGTACGGAAGAGATT1099850
1099851CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAAACTCTCGATCAAGACATTTATTGTCTCTTCATCTATCT1099914
1099915CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCTAAGGAGGATAAAGAGGAAGATTGGGCATTTTGTTCTGT1099979
1099980CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTTAGTGTTTACGTATGCTCTTTGTTGAGCTAGTTGTTGAT1100043
1100044CTTAATCTCCTATGGAGTTTTCACGAGGATGATTATAAGCTCAGGGAGAAGATTGT1100099
1100100CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGACGTAACCTGTAGATGTGTAACCAGGCTCAGACGAGAA1100161
1100162CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGAACATCCGCCTTATCGTTATCTTTCTTCTTGAACAGGAAC1100226
1100227CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCAATTTATCATACCTACCTAGTCTTACTAAAGTACAGT1100289
1100290CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTGGACTACCTGAAGTAATCGAGCTCAGTGGAGGCA1100350
1100351CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTTTCACGTGATACTTTATGATGTCGTTGCATCTATCGA1100414
1100415CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGACATAAGGCCTTGGCCATGGTCTCAATATCCCATTCTT1100479
1100480CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGCACTGACGTTTACTATCTGCAGCCCACTTGGTGACTG1100541
1100542CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAATACACTGCCTTGATGAGCGGGATGCTTCCAATTCTCCCTCT1100605
1100606CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGATTCTTCTAAATGCTGTGACAAATGTTAGAATTAGATA1100670
1100671CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCAACGAAGAAAGAGTCGAGAAACTAAGCAGAGTCGAGCACT1100735
1100736CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTATTCGTCGTACGATTCCACTTCAACAGAGTTCACAATAA1100799
1100800CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGTTGCTCTAGCAGGAGAAGATCCTGCTCTTCGATTTTGAAT1100865
1100866GTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAG1100889
Left flanking sequence : Till position 1097327 (length bp)
GATTTCATGACTTGGGATAAAAATTGATGATCGTAAGAAGAGAAAAGTATATAAGTTGGGGAGAAAATGG
TAGATGTGTTGAAGAACACAAAAAGTTTCA
Right flanking sequence : From position 1100889 (length bp)
ATTACACTAAATACTACGTAATATGAATAGGTACTGTGAGACGAGAGTGGACTTTTACCTTTGCGGACGG
TGTTAAATTTCAGAATCAGTATCCTCTACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp