Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012176_2                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula SARC-M1 GCF_001266735 RefSeq :NZ_CP012176 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012176_2
DR consensus (24 bp) : CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACNumber of repetitions :151
Begin Position : 1082258 End Position : 1091912

1082258CTTTCAATTCTATAAGAGATTAACATTCTATACCACTGCATGGTCTCGGCAGTTGAAGGTGA1082319
1082320CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTGATTTTGACACGGCCTATCAAAATGTAATAAAAACGCATA1082384
1082385CTTTCAACTCCATAGGAGATTAAGTAATAGGTATAATATTGGGCATTCTCGCCCTAGTTCAATT1082448
1082449CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGACCCAAAACCTAAAACTCCAAAAAGTCTTTGAGCAATT1082512
1082513CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTACTTCTAATGATTACAGGGATTTCTCAGAACCCTTCT1082575
1082576CTCTCAACTCCATAGGAGATTAACGCTGAAATTGGCAGAGGTAAGGAAGCTAATCGAGTCGAA1082638
1082639CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACGTGAGGATTCACCGAATCCTGCCTTAGACGATACCGAGCAGAAG1082706
1082707CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGAAGAAAAAGTATACTTGAAAAGAAGATTGAATTTTTAGA1082771
1082772CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATGATGCCAAAAAGTGATCTACCTATTCTTTTCAT1082835
1082836CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAACATGATAAGGCTTTACTTAGAAAGTTAGAGAAAAAATT1082899
1082900CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACCGTGATTCATTAAGGTTATCATAATGAATTGGAAAACAGTCT1082965
1082966CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTCAAAAAATGGTCAAGGTGATAGAGAGTCAGTTATTAG1083028
1083029CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGTTCTACGGAAAACTATCAATCCAGATAGCAATAAAGA1083091
1083092CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATGCGATTACCACCACGGCTCCGTTTTGCCCGTTTGCTCC1083155
1083156CTTTCAACTCCATAGGAGATTAGCCATCGGTGTATTACTACTCACTGTGATTGGTGTATCAAG1083218
1083219CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTCCAGGTACATCGTCAGCGAATGGATCAGGAGGAGCAGG1083281
1083282CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCCACTCGGTGCCGTGAAAGTTTTGACAAGACTCATGTTTGA1083347
1083348CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAATAATTGACGAGCAAGATTTAGTGATTCCAGACGAGG1083411
1083412CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAGTTCACAAACGGAATTGTTTGATAACTTCTTGGAAT1083474
1083475CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTACTTTCCATGTTCCTCCATTCACAAAGTAAAGTACT1083537
1083538CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCACTGAAGCCGATCCACCCTTAGTTGAGACCACGAG1083601
1083602CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTAATTGAAGTTACAGTAGAAATACAAAACCAAAAAATGA1083664
1083665CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATTACTGGAGAAGAGTGGAACAAAATAATAAGGGAA1083729
1083730CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATACGGTTATTGGATGACGCGAGTATATCGTGAAAGTTA1083794
1083795CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGCCTTCGTATCTGATGACGGCTCAGTTCCAATCGTTA1083858
1083859CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAGATGTGGAGTCAAAGACCGAAAGGCCCTGGGATTA1083922
1083923CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATTTTCGTCTTATGTAGTTTGTAATTGATCTTTTTTTCTTT1083989
1083990CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTAGGACCGTTGGGTTCACGAGTTACAACGAGATGGTGAAA1084054
1084055CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCATGCAGACTACGAAGTCGCTCTAATTTATCTTAATCT1084118
1084119CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTCATAAACCACTGATCACTAGTAGTATGTTCGAAACTAT1084182
1084183CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGTGTGAATCTGAACCCGAAGACGAGGACATGTACC1084245
1084246CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAGTGTTGTTTGTGGGGATAACGAACTTGGGGAAGGAA1084308
1084309CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATATGACAAGTTGAGAAGGAATATTCTTCAACGCGGGAA1084372
1084373CTTTCAATTCTATAGGAGATTAACAAGTTAGTGGGGGAAGCCCGTGTAGAGTTCAGATTAGGTAC1084437
1084438CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATCCCCCTCATCAAAACACTCATCAAGATACTCATCACTGTA1084506
1084507CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCGACGCGGAGAGGATAGAGCGGTTGGTCGAGGACGA1084569
1084570CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGAATTTTTCCCCCGTGAGCGGGGGGTTAGAAAGAGTTTGAC1084635
1084636CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCATAGTGGTCCCCTATGAGTTTGAGGATACAACTTCATTAA1084702
1084703CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGGGTCCAAAGGTTCCCTGAATGTAAATATATTATTAC1084765
1084766CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATATGACGCTCTCAAGGTAGTCACTCAAGATATCTTAGC1084829
1084830CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACGATCAGCCTTTTCGTTGCAGGTCTAATTCTCAGA1084891
1084892CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCAACTGTCCAGCCTGCCCTGCTGGACTAGGGTTTTCGAAC1084956
1084957CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTCGTTAAGATATGCATTGATCACTTACGCTTCCAAAAA1085019
1085020CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTTTTTTTGCGGTTATACAATTAAACGTTTCGTGAAT1085081
1085082CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGTCCTTCTCCGTGATGTAGAGCGTACTGCCTGAAGTCCCTGT1085149
1085150CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGGACCATAATACATCACAACCTAGTCTGCTTGCAAACTGA1085216
1085217CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATAACCGGAACGAAACTAGAGGAATACTGTGAACCGGTAA1085280
1085281CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATGAGTGTTGGTCTCATCCTTGAGGGTCCTGATGGAGT1085344
1085345CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATACGACTACGGGTTCGAATCTTGAAAAGTTCGGTG1085406
1085407CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGTCAATTATGTCCTTAATATGATGGTAGAGATATTGA1085470
1085471CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGGACATGTCTACATCAAAGAAGTCCAAGTACTTTGCCT1085533
1085534CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACCTGAAGTTCTCCCACTCTAGCAGGGAGCTGCTGTCCTACT1085600
1085601CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGCGTAAAAAATGCAATAGGAGGAGTAGGAAGCTTCTTTTC1085665
1085666CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACTATTTCTTAAGGAACGACGTAAGAGAAAGTAGTAAT1085729
1085730CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAATAAAGGACAAGGGATTCTTCATCAGTTTGGGA1085789
1085790CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAAGGAGTAGCTCTTACTGGTAATGAGGGTATAATAAGAAA1085855
1085856CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCTGGACCTCCTTCTTGACGTAGTCATTTCTCTTTAGTT1085921
1085922CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGACAAGTCCAGAGGGTTAGGGAGGAGAGGAGGTCCAGTCTT1085987
1085988CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTTTAGCTTTCATGACTTACACAACTTCATATCCACCT1086050
1086051CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATAAACCAACTCTCCTTCATAGTTTAAATTAATTACAT1086115
1086116CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGAGAATAAGGGTAGTATATAACCCTGCAATCACCTTAA1086179
1086180CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGCTTGTGGTATTCCTCCTAATATTACTGCATTGACCC1086242
1086243CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTAAGATAATTGGAAAAGAACAATTAACTAAGAACATTA1086306
1086307CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGGGTTCAAAGGGGGTGAAATACCCCTTCCGTCAAGGA1086371
1086372CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGCATACAGTCTTTTGCAACACTTATTATTCTGTCATATT1086435
1086436CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCGCTATATCTACCATGAATAAGTCTTGAATGTAAA1086497
1086498CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATATTTAGTTAGAATTTTTCTCAAAAAATCATCTCGATCT1086563
1086564CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTAACCGTATTGAGTCCGTGGGTCGCACCGGCCCACAGTA1086627
1086628CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTCTGCTGGCTTTAATCTTCATGTAGTTGCCAGTAGGTTC1086692
1086693CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTGCTTTTCCTTTCTCAAATTTTCTTCTCCATGATTCA1086756
1086757CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCTGAGTCTCTGGCTGAGACTCTAACTTCTTCTTGAGA1086821
1086822CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATACCCTAGAGGAAGAAGTTGAGGAGGTCCTGGCTCAACTTG1086887
1086888CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAAACGACCGTGACGTCATTGCAATCATGAATCTCAA1086951
1086952CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACATGCTAGATTTTGATAAAAATTGAATGCAGAATTTAACCA1087017
1087018CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACTGTTGCAGAATCGTACTGGAAAGCGGTCCCTGCATT1087080
1087081CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCTTTACGGCAAAGAGAAAGAGTTTGATGAGTTCA1087140
1087141CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACACGACCCAGGGGTGATGGTCGTCCCGCTCATGT1087203
1087204CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAGAAGAGCCATCGAGAAGATGGTTAAGGAAGAGA1087263
1087264CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCGATCTAATGAAATTGGCTAGGGAGTTCGGTCAGGGGTT1087327
1087328CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTAAAATAGATGAAATCCATGTCCGCTCCACATTACTAGAA1087392
1087393CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCTCAACCTCATGAAAAAGGTGGATGGGAGGGTAG1087453
1087454CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCCCTGATGGTTACACCCCTTTGCACCTAGCGGTAGAACT1087519
1087520CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACCAATCTTTTGCCTTGCCTCCTTGTACTGCTCATCTAG1087586
1087587CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCAGTGGGACGTTGGCTTTTGATTGGAGAGGTATTC1087648
1087649CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTAACATCTTAGGTGTTATCTTAAGATATTCTGGCTT1087711
1087712CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCTAAGACGTGCTCCCTATGTGGGGAAATTCATGAGAG1087774
1087775CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACCTGAAAGGTTACGGCATTCAGGTAGGACGCAATCCTA1087838
1087839CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATCATGGCGAATATCAGACGTATTAGGTCACTCATCT1087901
1087902CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCCATAATGATATAGTCATGATACAAGGATGGCGTTA1087965
1087966CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCAGGAACTGCTTTACAAAATCAAATGGCTAATACATA1088029
1088030CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTTCTCTTCTCTTTCTCATACGATAAAATACGTAAAGT1088093
1088094CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGCTTCTGGAAAGCGGCGCAAGAGAAATTGAGGTTTTAA1088157
1088158CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACAGATAAGGAAATTCAAAACCTACAGCCAACAGAGAAAT1088222
1088223CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGTCTTTTGATTTTCTACTCAACAATTTTGAGTAGAAAA1088286
1088287CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGTACGAGGCTATCACATGCCTGGGCAAAGGCGTGTGTTC1088350
1088351CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTGACGTGGAAGACAAGGCATTATTCACGAAATGGAT1088412
1088413CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAACAAAGTGCTACAGCCTTATTGCTAAGGCAAAACGAAGC1088478
1088479CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATCGGGCGCCGGGAATGGTTCTAAGCCGTAACGCTTAAA1088542
1088543CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTCCCAGGGCATTATCTACAGAAAATGGCAGAAATATAA1088606
1088607CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAATCGCCCCCGTTTCGCCCGCCCGTTCTCTTTCCTTTTCACC1088674
1088675CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGATATTAACGTTAAACCCCACGCCCCCAGTGAACTT1088737
1088738CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACGCAGAAAGATGCGTGAGAGAAGCAATGGCGTATCTAGT1088802
1088803CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCCCGCTTAGTTTCTGCCACGCATACCTCTGTTCTGCC1088865
1088866CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTGGAACCTTAGTACTTCCATGTTAACCACCTGTGTAT1088928
1088929CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCACTCTCCCAGTAGACGTTCAGACGTTCAAGATCGTT1088991
1088992CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGGGATGTTCCTATTTAATAAACAAGGAAAAAAGAAGG1089056
1089057CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCACTTATGACTAAAGGTTCTTTGTTCTCAACTTCTTT1089120
1089121CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCCACAACCGACGACGGAAACTTACTATTTTGTGTA1089181
1089182CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCACCCCACCAAGTCATGGTAGTGGTAGCACTAACAGTAG1089245
1089246CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCTAGTTACATGAATCGTCACATTAAATGTGTTACTTGA1089310
1089311CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTCCGTAATTACCCTATTGCTAACTAATTTCATAGGAATAG1089377
1089378CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTTAGGTTTTCTACTATCATTATCATTATTGAATCAGCG1089441
1089442CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGTATGGTGCGCCCAGCCTCCGTGCTGACGACATCATA1089504
1089505CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTGTCTCTATCGGTATCCAAAAATGTAAAAAATTCTCATT1089569
1089570CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCAATTGACGGCCACGGATGGAACTCCGACAGTGA1089629
1089630CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGCCAGCATACGCTAGATCAAAGCTAAAAGATGAGTA1089692
1089693CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATCCTAAAGCGTCAAGAATTACCTTCCATTCGTCAT1089755
1089756CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCAAGCGATTGCATTTGTTCTCAAGCAGAGGTTACAGGA1089819
1089820CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAGAAGTAAAGAAGAATTGAATGAAGCGTTGGAGCAAA1089883
1089884CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGAATACGTTTACCAATTACTGATGCTGATGGGAAGGCCAAC1089952
1089953CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGATTGGGAAAGGTGGTTCAAAGGTACAGACAATAACAT1090015
1090016CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATAACTGACGTTGACACCTGCCATAGTTGTTCTGATGG1090080
1090081CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCAAATGCCTTCAAAAACTACTTCAAGCGCTAATGTTAGGG1090145
1090146CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAGAGAGAAAGATTTATATACTTGACATGACATATGTATAAA1090211
1090212CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTATTAACATCATAAACAATTTCGCCACACTAACAGGA1090273
1090274CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGCAATGGATTATCTGGAAGAGATGCTGGGCAATAAG1090335
1090336CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACGATAAATTATTGGATGAAAACATCTTTTAACTTGTCGC1090400
1090401CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAAAATATTTCAGCGTTATACTTTTGCTTAATGTACTCTTT1090466
1090467CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGGCGGAAGCTAAGTATTTGTTAGAAATAGAGAAATATACA1090531
1090532CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGATCGGAGACATTATTTAGGTCTTTAATCCCAAATC1090595
1090596CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGATTTACTGGGACTGTGATACCCAACAGCATAGACATCAGTT1090662
1090663CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGGATTTTTTTTCCTAGATGATAGATTAATTGGAAATTCCT1090728
1090729CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAAGTGTTCGCGCCTCTGCTAGAACAATACGGAATGAAAGTGCC1090796
1090797CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACACGTGGTGATTGATCCATTCCAACTAAGGCAAATCATTC1090861
1090862CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGTTATTCGGCGCTTTGCGCCTTCTTTTTTTGCTTAAACA1090926
1090927CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAATAATTAGTTAGTAGGAGGATAGTTTTGAAAACTTTTTAGAAG1090995
1090996CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTTTGTTTTAGCGCAATATTTAGATCAACAGAAGAAGAAGA1091060
1091061CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCCAAAAACGTAGTGGGGAAAATATAATCTTCATTATTT1091124
1091125CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGCCCCAGTCGGTTTAGGCGGAAAATTCAACATTAAATT1091188
1091189CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGACGGTTTGACAGAGGTCTATGTGTTCACATACAGTAA1091251
1091252CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAGAAGAGAGAACTATATTTTAGTGAAAAAAATGTCAGC1091315
1091316CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTATCCATCTTCCACAATTTATATTATCCATATTTTCATTA1091381
1091382CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGAATTTATAAGCCAAATTCTTGATAGTTTCTAACAAACG1091445
1091446CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATATTTGTAAATTTCATCAAACATTTTCCTAACTTTATC1091509
1091510CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGAAGAGAATACAAGCTGTATTTTGTGAGGTTTAGCA1091572
1091573CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTGGCAAAATCCTAGCCAGAAGATAGGGGGCGACAAC1091635
1091636CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTGAAAAAGAAATTACTTAATGTAGTCGAAAAGTG1091696
1091697CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGATGGAGAAACTCAAGTATATATTTTCACTTCAGATAA1091762
1091763CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATCCAGAACACTACGCTTTACCAATACATGAAAAGTAT1091825
1091826CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATAGAAAGCTGTTGGACGAAGCGGTCTCTCCTGAAGAG1091888
1091889CTTTCAACTCTATAGGAGATTAAC1091912
Left flanking sequence : Till position 1082258 (length bp)
GAACTTTTCGTCGAACCCGATGGGAGTTATGAGGCATGTCACAGGGAATAATTGGGAGGGAGTAAAAAAG
GTAAACTTTCCGATATCAGAACGTGTGATT
Right flanking sequence : From position 1091912 (length bp)
TGATACCTTTTATATTACTTCTATTCATTATCTATCTTCTTCCTTTATATAATCTTTTCTGTCTCATTGT
CTTACAATTTTTATCAGATCTCGTCAGATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp