Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012503_2                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus agalactiae GCF_001712835 RefSeq :NZ_CP012503 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012503_2
DR consensus (36 bp) : GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1023113 End Position : 1023676

1023113GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGATGGCAGGTTATTACGCTTGGCTCATTGA1023178
1023179GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGATATGGTGGACAGGTTCAGCAGGTCATGT1023244
1023245GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTATGTCTTCTAACAGTTGCTTCTTGTGCTT1023310
1023311GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCCGTCAAACAAGAGCGACAGCGAAACAAGC1023376
1023377GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTTTATTGGTTTTCTAAGTGCTCGACCATC1023442
1023443GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAGTTACTTCTGCTTGGGTTTGATAAGGGTC1023508
1023509GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCAAATTACAGTTTCGACTGATTATGGAAAT1023574
1023575GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACATATGTTCCACTCTATGAATTTAGGCTCAT1023640
1023641GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAAC1023676
Left flanking sequence : Till position 1023113 (length bp)
TATTAGTAAAAGCACAGTAATAACAAGGAATCATCGAAACTGAAGTCCTGCTGAGACGAATGGCGCGATT
ACGAAAGCTCAAAAGAAAATTTTCTACGAG
Right flanking sequence : From position 1023676 (length bp)
AAGCTAATTCTCATCTCACCGAGATGGATAGTTTTAGAGCTGTGCTGTTATTATGCTAGGACATCATTGT
GGTGTTCTAGTTTTTTGTTATACTGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp