Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_14                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_14
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3288045 End Position : 3288152

3288045CTTACAAAAATCAGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCTTCAAAACACGATGCTCCCCGGAGTCGCTGGAAC3288115
3288116CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGATTTAGAC3288151
Left flanking sequence : Till position 3288045 (length bp)
ATGTAGGAACTACTACTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCTCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3288152 (length bp)
AAGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACT
ACTTTTCCGAAAAACTGTGCTTTGTTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp