Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_15                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_15
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :5
Begin Position : 3288309 End Position : 3288629

3288309CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGAATAACTCGTTCGGAAAGCGTTCTGCGGATCTT3288378
3288379CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGATCGAAAGTCTTCGAATATTAAAATCCGATCC3288449
3288450CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGACAGAATATTAAAAACGAAAGAACAAGAAATCTTG3288521
3288522CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACTTGATCACGACCGGGACTTTGATTGCTGTAGCTAT3288592
3288593CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGGTTTAGAA3288628
Left flanking sequence : Till position 3288309 (length bp)
ATGTAGGAACTACTACTTTTCCGAAAAACTGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAAAAGGTTTCTACGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3288629 (length bp)
GAAGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTAC
TACTTTTCCGAAAAACTGTGCTTTGTTCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp