Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_7                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_7
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :3
Begin Position : 3285950 End Position : 3286130

3285950ACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGGTTCTTTTGTATATTTAAAACGACTTACAGTTT3286021
3286022CTGAATATAACTTTGATGCCATTAGGCGTTGAGCACATTTCTGCATCCTCTTTTTCGTTCAGTTTCCACAGC3286093
3286094CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGGTTTAGAA3286129
Left flanking sequence : Till position 3285950 (length bp)
AATGTAGGAACTACTACTTTTCCGAAAAACTGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAA
AAAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAA
Right flanking sequence : From position 3286130 (length bp)
GAAGAAAAGATCTGTTTTGGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTAC
TGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTATTCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp