Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012694_19                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis GCF_001750825 RefSeq :NZ_CP012694 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012694_19
DR consensus (26 bp) : CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCNumber of repetitions :4
Begin Position : 2072451 End Position : 2072675

2072451CCGTTATTCCCTCGAAAACAGAAAACAGAAAACAAAGACGGAAACTTAAGATT2072503
2072504CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCCGACTTGTCCGGTTTTGGTTGTTTTTCGTTCCGTAACTTTTGAG2072573
2072574CCGTCATTCCCGCGCAGGCGGGAATCTGGAATTTCAATGCCTCAAGAATTTATCGGAAAAAACCAAAACCCTTCCG2072649
2072650CCGTCATTCCCACGAAAGTGGGAATC2072675
Left flanking sequence : Till position 2072451 (length bp)
CCCAGCAGTTGACACATGGTTTGTCCCAATGATTCAGATGGTCGCAAGTATTCGGATTATACCCCGAACT
GAAAATGCCGTCTGAAATACGGCTTGTTCC
Right flanking sequence : From position 2072675 (length bp)
TAGAAATGAAAAGCAACGGGAACTTATCGGAAACGACCGAAACCGAACGGACTGGATTCCCGCTTTTGCG
GGAATGACGAGGTTTTAAGTTGCTGTTTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp