Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012743_1                                                                                                                 top


Strain : Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae GCF_001611055 RefSeq :NZ_CP012743 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012743_1
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :25
Begin Position : 1169694 End Position : 1171183

1169694GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCATTTCATAGTGATTCGACTATTTAATTAACA1169754
1169755GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGTTCACGACAGGCAAAGTCTTTACGGTATGC1169815
1169816GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCTGCTGGTTACAGGAGAAAAAAATGATTGGT1169876
1169877GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTATTTCTAAACTAAGTTTTGTTTCATGCAGT1169937
1169938GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTTTTTTGACGAAGACGGCAACGAGTTAGAAG1169998
1169999GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTCTCTGCCAGTTTTACCTGCTCAGCGGATAA1170059
1170060GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGACAGCTGGCGCTAACCCGTCGTTTATCGC1170120
1170121GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGTGAGCATCTGGGCATCTTCAGTGATAGCGT1170181
1170182GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATTTTTGAGATGATGGATTGTTGCACACCAG1170242
1170243GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGCTTCTCGGCTTCTCTGAATTTATCCGCCCA1170303
1170304GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATCCCGACCCGCTCCTCCAGAGCGAATACGAT1170364
1170365GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGCTTTATGGCAAATAAGAGAGGATATAACCA1170425
1170426GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGTCCGCCTCCCAAATAGCCAGGCTGTTATT1170486
1170487GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAAATCCCAGCTGGTTTGACGTAGTGGCACTG1170547
1170548GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAATGAAGGCTTATAAGGGTGAAGAGAGCAGG1170608
1170609GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAGTCGGTAACGGCTGGGCGTGACCTCAAAGC1170669
1170670GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTGCCATTTTTATTTTGCTTAAAATAAATATC1170730
1170731GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTATTGTGTTCAGTCGTAACAGCTGAATCAG1170791
1170792GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCGCGGCGGAATAACCACTTTATGAGCAGGT1170852
1170853GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGACCATGCCGTAGTCTTCAATGACGTAATC1170913
1170914GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCCGTCGTCATTCGCGCATTCTGCGCACAGA1170974
1170975GTGTTACCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAACAGGGCCATTTTCCCGGGTTGCCAGACGA1171035
1171036GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACCCTCGTAGCCGATACCACTTTCGCGCAG1171096
1171097GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGGTTCACTTGGGTGAAACTGAACTAACT1171154
1171155GTGTTCCCCGCATTCGCGAGGATAAGCCC1171183
Left flanking sequence : Till position 1169694 (length bp)
ATGAGTTGGATGTTCTTTAATAATGTGAGATTGTTGTGATAAAGTTGGTAAATTGTTGTGTGCTTAAAAA
GCTATTATAAAACAGTAATATATCTTTAGT
Right flanking sequence : From position 1171183 (length bp)
GTCCACTAACGTTATCGATCCTGAGGGTGGGCACGAAAGCTTGCGGAGAATAAATATCGCTACCTGCCGC
TCTAGCGATATCACTGTTTTTTTACCGTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp