Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012744_1                                                                                                                 top


Strain : Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae GCF_001611095 RefSeq :NZ_CP012744 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012744_1
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :25
Begin Position : 1067886 End Position : 1069375

1067886GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCATTTCATAGTGATTCGACTATTTAATTAACA1067946
1067947GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGTTCACGACAGGCAAAGTCTTTACGGTATGC1068007
1068008GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCTGCTGGTTACAGGAGAAAAAAATGATTGGT1068068
1068069GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTATTTCTAAACTAAGTTTTGTTTCATGCAGT1068129
1068130GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTTTTTTGACGAAGACGGCAACGAGTTAGAAG1068190
1068191GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTCTCTGCCAGTTTTACCTGCTCAGCGGATAA1068251
1068252GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGACAGCTGGCGCTAACCCGTCGTTTATCGC1068312
1068313GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGTGAGCATCTGGGCATCTTCAGTGATAGCGT1068373
1068374GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATTTTTGAGATGATGGATTGTTGCACACCAG1068434
1068435GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGCTTCTCGGCTTCTCTGAATTTATCCGCCCA1068495
1068496GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATCCCGACCCGCTCCTCCAGAGCGAATACGAT1068556
1068557GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGCTTTATGGCAAATAAGAGAGGATATAACCA1068617
1068618GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGTCCGCCTCCCAAATAGCCAGGCTGTTATT1068678
1068679GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAAATCCCAGCTGGTTTGACGTAGTGGCACTG1068739
1068740GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAATGAAGGCTTATAAGGGTGAAGAGAGCAGG1068800
1068801GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAGTCGGTAACGGCTGGGCGTGACCTCAAAGC1068861
1068862GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTGCCATTTTTATTTTGCTTAAAATAAATATC1068922
1068923GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTATTGTGTTCAGTCGTAACAGCTGAATCAG1068983
1068984GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCGCGGCGGAATAACCACTTTATGAGCAGGT1069044
1069045GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGACCATGCCGTAGTCTTCAATGACGTAATC1069105
1069106GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCCGTCGTCATTCGCGCATTCTGCGCACAGA1069166
1069167GTGTTACCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAACAGGGCCATTTTCCCGGGTTGCCAGACGA1069227
1069228GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACCCTCGTAGCCGATACCACTTTCGCGCAG1069288
1069289GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGGTTCACTTGGGTGAAACTGAACTAACT1069346
1069347GTGTTCCCCGCATTCGCGAGGATAAGCCC1069375
Left flanking sequence : Till position 1067886 (length bp)
ATGAGTTGGATGTTCTTTAATAATGTGAGATTGTTGTGATAAAGTTGGTAAATTGTTGTGTGCTTAAAAA
GCTATTATAAAACAGTAATATATCTTTAGT
Right flanking sequence : From position 1069375 (length bp)
GTCCACTAACGTTATCGATCCTGAGGGTGGGCACGAAAGCTTGCGGAGAATAAATATCGCTACCTGCCGC
TCTAGCGATATCACTGTTTTTTTACCGTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp