Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012870_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001308165 RefSeq :NZ_CP012870 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012870_2
DR consensus (28 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCNumber of repetitions :7
Begin Position : 1737249 End Position : 1737642

1737249GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT1737309
1737310GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC1737370
1737371GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA1737431
1737432GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC1737492
1737493GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG1737553
1737554GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC1737614
1737615GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACC1737642
Left flanking sequence : Till position 1737249 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1737642 (length bp)
ACCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACG
TAACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp