Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013131_8                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis A7A1-28 GCF_001444325 RefSeq :NZ_CP013131 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013131_8
DR consensus (37 bp) : CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1998549 End Position : 1999184

1998549CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACATTTTGACGCATTAAATCTTTTAAGATTTGATTAA1998620
1998621CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACCCATAATGCACACATTATAAGACCGCCTAATTCTTTT1998694
1998695CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACTTTTCTATTACCCAAGGATTATCTACCTCTTTCATGGAGG1998771
1998772CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACTTCATAGGTTGAAGAAAATACATTAGGTACTTTCCTA1998845
1998846CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACTCCATAAAGAGTGATGTTAAGGATGTCACTACTGCCG1998919
1998920CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACTTTAATAGTAGCACCTTCAAGAATCAACTTTTGAATAACCT1998997
1998998CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACTTTTTCATATTCATCTCCAGCATTAAATTCAATTTGTT1999072
1999073CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGACCTTATCGTTTTCTAGATTAAATAACCTCTCTATTTCTT1999147
1999148CTCACTATACATACACAGTCCGTAAGGCTATTAAGTC1999184
Left flanking sequence : Till position 1998549 (length bp)
TGTAGCTGCATTTCTCAACTTGTATTTTCGAAAAAAATAGAATCGTTCTCTGCCAATGCGTTACGTTTGG
GATTATTCGTAACTTGCAGTCGCTCAAGTA
Right flanking sequence : From position 1999184 (length bp)
ACTGATTACCGAGGGTTAGAACGAATGCATACACAGAGTGTTCTGGAAGCGATGGCCTACAATCTTAAGC
GCATGCCCGGGCTTCTTGTGCTCTATGGCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp