Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013253_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001455385 RefSeq :NZ_CP013253 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013253_2
DR consensus (28 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCNumber of repetitions :6
Begin Position : 518804 End Position : 519136

518804GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT518864
518865GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC518925
518926GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA518986
518987GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC519047
519048GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC519108
519109GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACC519136
Left flanking sequence : Till position 518804 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 519136 (length bp)
ACCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACG
TAACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp