Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013828_4                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum AD2 GCF_000255615 RefSeq :NZ_CP013828 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013828_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACNumber of repetitions :49
Begin Position : 1933649 End Position : 1936892

1933649ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGACTGAATCAAGACAACATTATTGTCGATGCTATTACA1933716
1933717ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGTGAGATATTTACCGCCGCTTGGCTATGGTAATA1933782
1933783GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTTTTGAAGCATAATCCGCTTGAAAATCAAAATCAAG1933850
1933851GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCCAACAGCACCAGAACTTCTATTAGAAGCCCAACTTA1933918
1933919GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTGGATGAACGGACTTGGGATGAGATGCCGGAAACT1933985
1933986GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCATACAGTTGTAAAGTGTTCACCCATTCCCGCCTTGT1934052
1934053GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTTATTATAGGGAGATTCAATATCTCCCTATAAACTAA1934120
1934121GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCACCAGAAGATATACCAGCCGATGTAGTATCTGCAA1934186
1934187GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATTTCTCCTTGTTCACTTCCGATTGTGCCTATTCT1934252
1934253GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCCTTTTCTAGCCACCGTGGTATGTAGTATGGGCCA1934318
1934319GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCGCAAGTATTTTCGCAATTTCACTCTTGGTCATTGA1934385
1934386GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCACATGAAACTATCATTGGTCAACATCCTTGGAT1934452
1934453GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTATTAGTGGATGTTTACAGAAAAACAGATTGAGGA1934518
1934519GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGAGCAGAAAAAATAAGAGTATGTGAATTTTTAGAACGTTGGC1934590
1934591GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGATAGGTTGGTCATAGGGCAGAAAGCTGGTGTTGAATGT1934659
1934660GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTGGTACGTTCTGCCATACCATTTAGCCTTATACTC1934725
1934726GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTTCATTATCAGTTGGTAGTGTTCAAGTCAATACAAT1934792
1934793GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTACGGGCATTTCTCCTAACTCGTAGCTCTGTTGCT1934858
1934859GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTGATATAATCATTCAATTTCATAGCTTTATTTACA1934924
1934925GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTTTCCATCAATACTAATAGAAAGAGTCTCAGTGTCTT1934992
1934993GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCATGGTACCGGTATCAAAAGGCATTACCTGACTTGCAA1935060
1935061GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCTTTCCTCCTGTCGACGTCTACGTCGAACAGTCGG1935126
1935127GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATTACATCCGGTATGTAGCATAGGGAGGCTGAACGA1935192
1935193GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGTCAAGCCCGATGGCACTGACTACCATCCCGGAAGTG1935261
1935262GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCACGGTGCAAGATCTGTATTGATATGGTATAGCT1935328
1935329GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTGTTCCGGCTTCTAGTGTTACCGGAGGATCATTTAA1935394
1935395GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTGGTCAAGGTGTTGACGAGGACAAAGACAAAATTGG1935461
1935462GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCGTTGTTCGAATGACTTGAACCTTCATTTTGGGGTATT1935530
1935531GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAGGCGCAAACATACAACGTCCAGGGTTTAAACTTT1935596
1935597GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCTAGCCCTATACATATCATACCGCCACCTCCACAT1935662
1935663GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGGCAATTCTAAAAGCTGCTTATCCCAATTTCTA1935727
1935728GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGAACAATCCGACCAGTGGCAGTAGAAGTTTGTTTTA1935793
1935794GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTACAGAGTTCAAACAGATTCTGGGAGCTACGTATA1935859
1935860GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCATACACTATGTACAAAAACCCAACTATTATCCTT1935925
1935926GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGGATTTTTATAGTCGGTTATACGGTACACGTTAGTA1935991
1935992GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGGTGCTAGGAATGATTTGGCTGATTTATACTCTATGA1936058
1936059GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTCTGACTATCGTCAAGCAACCAAAGAGAGTCATCGG1936126
1936127GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTCTGAATGGAACAATTTTGCAAGAACATTGAATACCAG1936195
1936196GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTAATGGAACTGAATGCCGGTGAGTATAGCCTAAATAT1936262
1936263GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTCTTTGCAGTTTACGCCCGAAATACCAAAGAGGCGA1936329
1936330GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTAATACATAATCATAAATTCAAAAAAGTGGGTTTAA1936395
1936396GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTGAGTATTTTGAAAGAGTAGTTCTGAATGTTTATCC1936461
1936462GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAAGGAAGGAATACTGGGACGACGAAAAACAGAGGTT1936528
1936529GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTCTCTGAATTCTTCATTCGTCTTCCAAAGATGCACTA1936596
1936597GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCGTCTATTACCACAACAGTACCATAAATGTCATTAT1936663
1936664GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAAAATCCAATGCGCCTCTCCGTATGGCATCCAACA1936729
1936730GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCATCAAACGTGTAAATGCCTAGCCATATTCTGAGCA1936796
1936797GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCCCCCTTATTACCCTTACTCACTTCCTGAAGAA1936862
1936863GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAAC1936892
Left flanking sequence : Till position 1933649 (length bp)
AATATAAAGCCTTAACCTTATTATACAGTCCTATTCATTTTCGCTTAAGGCTTTATACTATAAAACCATA
TATAACATTAGGAACTTGGAGTAGCCAGAA
Right flanking sequence : From position 1936892 (length bp)
CCCATAGAACCTGCATAATTCCTACTTTTTATTTTAATAACATATAAAATAAAAATCAATAACAAAAATA
AAAAAAATCACTCAAACTATTCATAATCCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp