Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013828_5                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum AD2 GCF_000255615 RefSeq :NZ_CP013828 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013828_5
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :29
Begin Position : 3473279 End Position : 3475182

3473279GGTTCAATCCTTAACGGGTAAAAAAAACACGGATATTGAAAGTTGACGAAGAGGGAAAGAATAAACG3473345
3473346GTTTTAATTCGTCATAGATGCGATAAAAAGTTTATCAAAGCTTTTGAAAACAGTTGCCTGAAAATTTA3473413
3473414GTTTCAATTCCTCATTGGTACGATAAAAACGTATTTGAACGGCACATCCTTCAAATCCGCACCATC3473479
3473480GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCTATAAAAAACAATAGAAATGCGATAGGTATAGAAT3473548
3473549GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGATAAGCCTTGTTATACTGTTCTGGTTAGACCT3473613
3473614GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAATTTGTGCATGCAGGATGGGAAAAAATTATTAAAA3473679
3473680GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGGGATTTGTATGAAAGCAATGAAAGTTTTCACTAT3473747
3473748GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGAAGCCTCCAACCAAAGGAAGAATCTATAGGAG3473812
3473813GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGAGCCTGATGTTTTGTTCCCTTTCCACGCAGGAACA3473880
3473881GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGTTTAAATCTGTACCAATGCTTGAAGTAGATGGAAATA3473950
3473951GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGACTGAAAAGGATGTTATCAAATTGTTTGCCATAT3474016
3474017GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAACAAATTGAGAAATTAGGAGTTGAGATATAATGTG3474085
3474086GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATATTGATGGGTCTGACAGTTTCGTCCCTCCAAATT3474153
3474154GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGCTTGTGATTCAAGTTCATTTTCTGATATAGTCAGCA3474222
3474223GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTCAATTGCTGTTATAGTATCGACTTGCATTT3474288
3474289GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATAAGAACGAAAAAACAGGTGCTAGCGAGCGCACAA3474354
3474355GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGGGTAGCTATAACCCCCGCCTCCGGATTCACAT3474419
3474420GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGATTGGATTCGGATTGGATTGGATTGGAT3474480
3474481GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATGCATTGGGTAAGCTGTGTATGCACTGAATTAA3474546
3474547GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGATATTAAAACCAGGGATGAACAACTTGAAGCAC3474611
3474612GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAACAAAGATTGACATTGGATGCTTCACATTTAATTT3474677
3474678GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGACGCACTTCCTGAACAAAATTTCATGGCACAATATCA3474745
3474746GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGGTGTCAAGAAAGGATGATGGTATGAAGGTTTTAGAGC3474815
3474816GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGTTTGTACCCTCTGAGGGGTACTTTCAGGAGTTCCT3474883
3474884GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTATGCAATTTGCAATGATTTCGATTTTTTTGTTACGT3474953
3474954GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCCTTGCCCTTGACTGCATGAGCGGCGAGCCGGA3475018
3475019GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGCAGTAGGCTCTTACTTCCTCAAGGGTGGGTGGTA3475085
3475086GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCCGGGAGCACCCCAGCCTGGACCAGACCGTCCAGGA3475152
3475153GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC3475182
Left flanking sequence : Till position 3473279 (length bp)
GCCAAAATGCTAATTATTGCAATGTATATTTATTAATACATGCGAGGTTACTATTGCCATTTGAGAAAAT
TTTAAGATTATATGTTATACGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 3475182 (length bp)
CCATAAAGCCTGCTAAACTTCTGCTTTTTATTTTAACCAATTGCAAAATAAAAATCAATACAAAAAAACA
AAAAATCCCTCTAAACAGCTACAAATCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp