Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014034_1                                                                                                                 top


Strain : Vibrio fluvialis GCF_001558415 RefSeq :NZ_CP014034 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014034_1
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACNumber of repetitions :2
Begin Position : 859752 End Position : 859840

859752ATTCTACCTTGCCTGTGTAGCAGTGAGCTAGCGGGCAGTTGGGGTAAAGTACTTCGTCAA859811
859812TTTCTAACCTGCCTGTACGGCAGTAAAC859839
Left flanking sequence : Till position 859752 (length bp)
ATATACCAATAAATACACATAAAAACCTATTGATATCGACGTCGTTAGGTTTTTGTGTAAGATACAACTT
CCACGACCGTTTGCCATGAATCCCGTTTTA
Right flanking sequence : From position 859840 (length bp)
GAAATTCATATACAGCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACGATTTAAGAACGTTTGTCGTGCGCTTTAGA
ATTTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp