Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014064_4                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus GCF_001558795 RefSeq :NZ_CP014064 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014064_4
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 1498840 End Position : 1498920

1498840TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTCTGTCAGCT1498895
1498896TCTGTGTTGGGGCCCCGCCAACTTG1498920
Left flanking sequence : Till position 1498840 (length bp)
ATGTAGTGATTTTTGGGAGTGGGACAGAAATAACATTTTCACAAAATTTATTTCGTTGATCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 1498920 (length bp)
TAAAAACTTTAAAAACGATCATTTCTATTAAATCTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGAGTAAGACAGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp