Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014092_4                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001563715 RefSeq :NZ_CP014092 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014092_4
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 4187937 End Position : 4188331

4187937GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAAGATCTGCCGCGAGTGGTTTCACCCGGCAG4187997
4187998GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGATATTTGGGCGTAATACCGCCCGGATAGTGT4188058
4188059GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTGAGCCATTACAGCGTGTACAGGCGGTCACG4188119
4188120GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGCTAATGCGCGTATCTCATGGAAGGTTGGA4188180
4188181GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTCTTGCGGGTGTTGCAAATATTCTTCACGTA4188241
4188242GAGCTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC4188302
4188303GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA4188331
Left flanking sequence : Till position 4187937 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 4188331 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp