Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014092_5                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001563715 RefSeq :NZ_CP014092 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014092_5
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 4214031 End Position : 4214303

4214031GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAAAACCGACAGGTTCACTTACCCGGCCCGAC4214091
4214092GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGAGGCCGCAGAACGCCGTGATATTGCGTTC4214152
4214153GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATCAGGTAATCGAGACACCTGTCAGCACTCTC4214213
4214214GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGGCTATGGAATTTATGGAGAAGTTTGGTTTT4214274
4214275GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG4214303
Left flanking sequence : Till position 4214031 (length bp)
ATAAGTTATCCGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 4214303 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp