Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014267_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae GCF_001558175 RefSeq :NZ_CP014267 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014267_1
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :4
Begin Position : 545310 End Position : 545542

545310GATTCCACAACCACTTCTGGTTGAACTTGTTCCGTTGGAATTAATTCAGACACACCTGCCACAGCTGGTTCTACTGGAAGT545390
545391GGCTCGGCAACAGCTTCCGGTTGATGTTCTACAACAGCTACTACA545435
545436GGCTCTGTAACTACCTGAGGTGTAATCTCTGCAATAGTTTCAACAACTGGTGTTGGTTCAGTTTGTTGTGCTTCTGTAACT545516
545517GGCTCTGCAGCTGCTTCTGGTTGAA545541
Left flanking sequence : Till position 545310 (length bp)
TGGTTGGACTTCCACAGGTTGTTCTGGTTGTGGTTCAACAATCGGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACC
ATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGAGTC
Right flanking sequence : From position 545542 (length bp)
CATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGTTCTGGTTGAAGCTCTACTGCTGATTGTTCAGCTGGAATCTCT
GGTTGGGTTTGTACAGCTTGTGGTTCAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp