Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014267_2                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae GCF_001558175 RefSeq :NZ_CP014267 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014267_2
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :3
Begin Position : 545772 End Position : 545937

545772GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAATTTCTACTGCTTGTGGTTCTACTGTTGCAGTAGTTTCTCCCACC545840
545841GGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACATCGTAAACAGGCTCAGCAGCTACCTCTGGTTGTACCTCATAGCTA545912
545913GGTTCAGCAACTTCTGGTGCTGGTA545937
Left flanking sequence : Till position 545772 (length bp)
TGGATCTAGACTTACTTCTAATTGTGGCTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACCATTTCAGCTTGAACTTCC
ACAGGTTGTTCTAGTTGTGATTCAACAATT
Right flanking sequence : From position 545937 (length bp)
CATCTGCTTCCAAACCAAAGTCTTCTGAAGCTGTAGGTGTGGTTTCAATGTTATCCTCAAAGCCAAACTG
TTTCTCTTCCGCTTCGGTTTGGGGTAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp