Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014342_9                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus subterraneus GCF_001618685 RefSeq :NZ_CP014342 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014342_9
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :29
Begin Position : 2913997 End Position : 2915900

2913997GTTCCGGTCTCTCATAGGTACGATAAAAACCATTTTGGACTCGGAGGCGGATGTGTTGGATGATCT2914062
2914063GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAAAAACCACCGCAGAAATGCTTCTTATGTACGCGCAG2914131
2914132ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATCGCGACAGGACGACGCCAAGCGGCTGCGAAATGA2914199
2914200ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCGGGTTAGCCGATTGCCCTCGCTAGAAAACCACGC2914266
2914267ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATATTGCTCATCGATAGCACTTAATTTTGTTTC2914331
2914332ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGTGAAGAAGTTTGCCGGAGCGAAAGGAAACGCGAA2914398
2914399ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCTATCCACCCGTTTGCAACCCGGCGGACGGGTTATTT2914465
2914466ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAAACATATAGTGACGCTCGTAGGACAGCTCAGAAGC2914534
2914535ATTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGGAACGGGAGAACACTGCTGAACGTGTCAAGGT2914599
2914600GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGATAAAAAAGTAGAGCGTGTTTTGGTGGCTAAA2914664
2914665GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCTCTGTTCTGAAAGGTGACGGATGAGACCTGGAAT2914729
2914730GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCTCTGTTCTGAAAGGTGACGGATGAGACCTGGAAT2914794
2914795GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATGACCTCCCGTTTTAAAAAATGTAGAACAAAAA2914860
2914861GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTATCGGGTAGTGGCTCGGTCTGTCCTTGTAAACTCG2914926
2914927GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGTGTTCACATTGAGAGACGGAATGGACCCGCGTGAGG2914995
2914996GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCCGATCTGCGTAGTATTCGGATTAGTCAAAAGG2915059
2915060GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCATGCTCATAAATATCGTCCTCCTTCGTTATTGAACCG2915128
2915129GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATAAGGTCAAAATCATTTTTTTGTTCATCTAGCGT2915193
2915194GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGATACTATCATGATACTTTTGACGTGTTTTTCCATTGTA2915264
2915265GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGAACGCGAACAGGAAATGTTCCACGACATCTAA2915329
2915330GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATCAAGAAATTGCTCGACACATTCAAATTGTCGCTAA2915398
2915399GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAGTCCAAAGTAGAGCGGTTGAAATCGTACCTGCAAGAA2915468
2915469GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGCGATACCACTTTGTTTTATCGATCTTCAAGCTGT2915534
2915535GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGAACGCGAACAGGAAATGTTCCACGACATCTAA2915599
2915600GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATCAAGAAATTGCTCGACACATTCAAATTGTCGCTAA2915668
2915669GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTGTTCTTGTTGCGGTAGCGGGGTTATGACAACACT2915735
2915736GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGACAGCTACCCTGCTAAACCGCATTGGGCACCGGA2915801
2915802GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCCTGTTTCCTCGGTGTGTGAAAGAACGAATGGATACGG2915870
2915871GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC2915900
Left flanking sequence : Till position 2913997 (length bp)
ACTAGCGATTGTGGGTCAAAATTTTTCGAGGAAGATAGGGAAAGAAAAACAGATAGAAAGTGGAGGGATA
AGGATCTTTCCGCAAAAATAGTGCGCTGAC
Right flanking sequence : From position 2915900 (length bp)
CCCAAAAAGCGCTGCCATAACAAGCTTTCTCCTGCAACGGCAACTTCAGCATAACACGTTTCGAAGATTC
TGTCAATCAAGTCTACCCTTGATGGCTGTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp