Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014583_10                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001721225 RefSeq :NZ_CP014583 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014583_10
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 4064927 End Position : 4065138

4064927GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAATTTGAGGCGGGGCGATCAATTGAGCCGTA4064987
4064988GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCGGGTACGGCTGAAAAGTGGATTTTAC4065048
4065049GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCCGTTTGGTCCACCAAATGTTTGATGCTTCA4065109
4065110GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG4065138
Left flanking sequence : Till position 4064927 (length bp)
ATAAGTTAGACGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 4065138 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp