Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP015173_3                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus GCF_001618305 RefSeq :NZ_CP015173 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP015173_3
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 206922 End Position : 207002

206922TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTCTGTCAGCT206977
206978TCTGTGTTGGGGCCCCGCCAACTTG207002
Left flanking sequence : Till position 206922 (length bp)
ATGTAGTGATTTTTGGGAGTGGGACAGAAATAACATTTTCACAAAATTTATTTCGTTGATCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 207002 (length bp)
TAAAAACTTTAAAAACGATCATTTCTATTAAATCTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGAGTAAGACAGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp