Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP015927_1                                                                                                                 top


Strain : Legionella pneumophila GCF_001752745 RefSeq :NZ_CP015927 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP015927_1
DR consensus (37 bp) : CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACNumber of repetitions :43
Begin Position : 180569 End Position : 183616

180569CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGATATAAAAAGATTAAATCTTCTAGCGCACAT180639
180640CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTACTCCTGAAGGTTATAATTTTTGCTATAA180710
180711CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGAATACAATCCTAGTGTCTCTGTGTGAATTAAG180783
180784CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAGGCACTGGTTCACTAGACACTGTAACATCTAT180854
180855CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAATAACAAGCGAGCCTTTTGTACTAGAAGGTTTA180926
180927CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTACCAGTTAATCGTAACTCAATCTCTTTTTCAA180997
180998CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAGAATACATAAGTGCAAATTATTAAATGTTAC181068
181069CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGAATGTAGAAACCAGATGCCACGAATTATTAGA181139
181140CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTGTATAAACGTTCTGATATGACTTAGGTAATCT181211
181212CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTAACCTGATTGCTCAACAAATAATGCTATTGGC181282
181283CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTTTAGGCCAACGCCGATCCTCCGCTTCGAA181353
181354CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTCACATCTTACCCTCAGGGCGGATATTGTGAATC181425
181426CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTAATAATATTTTAGAAGATTGGCACATAATA181495
181496CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACGCAAAGGATTTATTAAAAACGCCTTGTAAT181566
181567CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTTTACCTTTTAACACATATTGATAGGCGT181634
181635CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCATAACTGAAACGTCCTTATGCCTCAACATAATG181707
181708CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGAATTTGTCGGCCGCATAGACCGCTTTTATCAAA181778
181779CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTATTGCAAGCTAGTTTGATCGTGTTATTATAAGAA181851
181852CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACAAACGTTTGTTTTTTAGACACAACACTAAAAG181924
181925CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCCTGAAAACCCGCCACAACCCGCGCCAGACTTGAA181996
181997CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACCAAGTCGAAACAACATACCGAGACCGTGTTGA182067
182068CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTACATTGTTACGTTCATTTCACTCAGTTTTTCATA182139
182140CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAGCAATAACCCAAAGTTTCGCGCGCGTGCGCGGG182210
182211CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATAACATCGGGATGGCGGTTTATTGGTTAAGTAAC182284
182285CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTTTTTTCAGATTTCATTTCCTTTTCCTTGTG182355
182356CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTTTATCGTAAGCTTGATTAACTAGACATCTACTA182428
182429CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTTTTAATTTAATCATTATTGCTTCCTTATTAA182498
182499CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAAGATATTGGTCGATTGTTTGCAAGACGTCATCAAA182572
182573CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTAAATCAGCAGTCATCAAAACCCATATGATTGT182643
182644CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTCAGAATGGGAACGTTACACATCATATT182711
182712CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAAGTATACGTTTCTTTGGGCTATTAGTTCTAA182782
182783CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTCATATTTTAAAACAATAGAGTAATTCATTTTA182855
182856CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAATCTTAATTTATGCGCCTTACCTTCTGCTTCATC182927
182928CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTATACTTAGACAATATCATCATTTCCTATGTTTCGA183000
183001CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGCTATTCCAGATAGGTAGTTGTTTAGAGCATTTTGT183073
183074CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGATACTCCTTAGCGGTACTTGCTAAAGTAGTT183145
183146CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAATAATTCTTGTGACTCACGTGCCGCCATTTGAA183217
183218CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGGAATTGATTGGGGTAACGCCATCGCCATAGAAG183290
183291CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTACTTCATGACCCGGACATTTTACTAAAAAAT183360
183361TCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCTATACCTTGTCACAATTTCCTCATATGGCTC183431
183432CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATAATTGGGAATTGGTGTGAAATGCTCACCGTCCG183504
183505CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAATTGCGCCAGAAACAGCACCATTTATGGTTACAGC183579
183580CCAATAATCCCTCATCTAAAAATTTAACTAATGAAAT183616
Left flanking sequence : Till position 180569 (length bp)
TCGAAAAATCAAGCCTAAATAATGCAATTTGCTATTTTTCGAAGAAAACCACTTTTAATTCCTCGTGTTT
CTTTAAAATAAACAAAGAGTTAAAATTGCC
Right flanking sequence : From position 183616 (length bp)
ACTCCATACTTTATTCTCTGTATACTATTATAGTAAAAATCCATGGGGTATTATTTTATATAATTAAACA
GAATTTAATTTTGTTGTATTTTAATTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp