Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016017_2                                                                                                                 top


Strain : Neisseria gonorrhoeae GCF_001661135 RefSeq :NZ_CP016017 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016017_2
DR consensus (26 bp) : GATTCCCGCCTGTGCGGGAATGACGGNumber of repetitions :2
Begin Position : 1954559 End Position : 1954658

1954559GATTCCCGCCTGTGCGGGAATGACGGTTTAGAAGTTGCCCGAAACCTCAAAAAAAACCGAAACCGAACAAGCCG1954632
1954633GATTCCCGCCTGCGCGGGAATGACGG1954658
Left flanking sequence : Till position 1954559 (length bp)
CAGAAACCTAAAATCCCGTCATTCCCACGAAAGTGGGAATCTAGGTCTGTCGGCACAGAAACTTATCGGG
TAAAACGGTTTCTTTAGATTTTACGTTCTA
Right flanking sequence : From position 1954658 (length bp)
GCTAAATAATATCAAACCATAAATCCCGCCAAGAAACATTATTTTCTTCAATCAGTTGCAACTTCCAAGC
CCTGTTCCATTTCTTCAACTGTTTTTCCCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp