Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016018_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001663075 RefSeq :NZ_CP016018 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016018_2
DR consensus (28 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCNumber of repetitions :7
Begin Position : 979356 End Position : 979749

979356GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT979416
979417GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC979477
979478GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA979538
979539GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC979599
979600GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG979660
979661GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC979721
979722GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACC979749
Left flanking sequence : Till position 979356 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 979749 (length bp)
ACCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACG
TAACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp