Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016026_3                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus GCF_001663795 RefSeq :NZ_CP016026 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016026_3
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :13
Begin Position : 683810 End Position : 684637

683810GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA683875
683876GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA683941
683942GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTGCAATCTCTTCGGAAGTATAGTAATAG684007
684008GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAATACCGATTACACTATATCTGTTAAAATT684073
684074GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGCGCTACGCATTTGACTTTCTTGTGCCTTC684139
684140GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCTCTGGATCATATATAGCTACTTTCCCATT684205
684206GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCCTTACCTGGCAAGCCATCATTTCCATCG684271
684272GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA684337
684338GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA684403
684404GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACACATTATTAATAAAATGTTTACAAGAGGAA684469
684470GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCAAACCAACAACCAAGCTAATACAGCAGTA684535
684536GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTGTCCTCTTCCTCTTTAGCGTTTAGAATTT684601
684602GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAAC684637
Left flanking sequence : Till position 683810 (length bp)
GGATATTCGTATAACATGTTCCTTCTCATATTTTAATACTAGACTCCTTTATGATAAGATGAGTTCTAAG
AGATGTCAACCGAAAATTGTGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 684637 (length bp)
CTCGTAGGATATCTTTTCTACCAGATTTCGTAATCGCACTATTAATCTCAGCATGACTTCAGCTTCAAAA
TAATTCCAATTTTATATTTATTATACCTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp