Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016030_1                                                                                                                 top


Strain : Legionella pneumophila GCF_001677075 RefSeq :NZ_CP016030 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016030_1
DR consensus (37 bp) : CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 189831 End Position : 192807

189831CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGATATAAAAAGATTAAATCTTCTAGCGCACAT189901
189902CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTACTCCTGAAGGTTATAATTTTTGCTATAA189972
189973CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGAATACAATCCTAGTGTCTCTGTGTGAATTAAG190045
190046CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAGGCACTGGTTCACTAGACACTGTAACATCTAT190116
190117CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAATAACAAGCGAGCCTTTTGTACTAGAAGGTTTA190188
190189CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTACCAGTTAATCGTAACTCAATCTCTTTTTCAA190259
190260CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAGAATACATAAGTGCAAATTATTAAATGTTAC190330
190331CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGAATGTAGAAACCAGATGCCACGAATTATTAGA190401
190402CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTGTATAAACGTTCTGATATGACTTAGGTAATCT190473
190474CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTAACCTGATTGCTCAACAAATAATGCTATTGGC190544
190545CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTTTAGGCCAACGCCGATCCTCCGCTTCGAA190615
190616CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTCACATCTTACCCTCAGGGCGGATATTGTGAATC190687
190688CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTAATAATATTTTAGAAGATTGGCACATAATA190757
190758CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACGCAAAGGATTTATTAAAAACGCCTTGTAAT190828
190829CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTTTACCTTTTAACACATATTGATAGGCGT190896
190897CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCATAACTGAAACGTCCTTATGCCTCAACATAATG190969
190970CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTATTGCAAGCTAGTTTGATCGTGTTATTATAAGAA191042
191043CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACAAACGTTTGTTTTTTAGACACAACACTAAAAG191115
191116CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCCTGAAAACCCGCCACAACCCGCGCCAGACTTGAA191187
191188CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACCAAGTCGAAACAACATACCGAGACCGTGTTGA191258
191259CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTACATTGTTACGTTCATTTCACTCAGTTTTTCATA191330
191331CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAGCAATAACCCAAAGTTTCGCGCGCGTGCGCGGG191401
191402CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATAACATCGGGATGGCGGTTTATTGGTTAAGTAAC191475
191476CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTTTTTTCAGATTTCATTTCCTTTTCCTTGTG191546
191547CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTTTATCGTAAGCTTGATTAACTAGACATCTACTA191619
191620CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTTTTAATTTAATCATTATTGCTTCCTTATTAA191689
191690CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAAGATATTGGTCGATTGTTTGCAAGACGTCATCAAA191763
191764CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTAAATCAGCAGTCATCAAAACCCATATGATTGT191834
191835CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTCAGAATGGGAACGTTACACATCATATT191902
191903CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAAGTATACGTTTCTTTGGGCTATTAGTTCTAA191973
191974CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTCATATTTTAAAACAATAGAGTAATTCATTTTA192046
192047CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAATCTTAATTTATGCGCCTTACCTTCTGCTTCATC192118
192119CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTATACTTAGACAATATCATCATTTCCTATGTTTCGA192191
192192CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGCTATTCCAGATAGGTAGTTGTTTAGAGCATTTTGT192264
192265CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGATACTCCTTAGCGGTACTTGCTAAAGTAGTT192336
192337CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAATAATTCTTGTGACTCACGTGCCGCCATTTGAA192408
192409CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGGAATTGATTGGGGTAACGCCATCGCCATAGAAG192481
192482CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTACTTCATGACCCGGACATTTTACTAAAAAAT192551
192552TCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCTATACCTTGTCACAATTTCCTCATATGGCTC192622
192623CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATAATTGGGAATTGGTGTGAAATGCTCACCGTCCG192695
192696CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAATTGCGCCAGAAACAGCACCATTTATGGTTACAGC192770
192771CCAATAATCCCTCATCTAAAAATTTAACTAATGAAAT192807
Left flanking sequence : Till position 189831 (length bp)
TCGAAAAATCAAGCCTAAATAATGCAATTTGCTATTTTTCGAAGAAAACCACTTTTAATTCCTCGTGTTT
CTTTAAAATAAACAAAGAGTTAAAATTGCC
Right flanking sequence : From position 192807 (length bp)
ACTCCATACTTTATTCTCTGTATACTATTATAGTAAAAATCCATGGGGTATTATTTTATATAATTAAACA
GAATTTAATTTTGTTGTATTTTAATTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp