Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016182_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001682305 RefSeq :NZ_CP016182 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016182_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :6
Begin Position : 1395854 End Position : 1396187

1395854GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCGTAGAGATTCTCGAAACCGATCCGGACG1395914
1395915GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAAATAATAATCCAGTAGCCCCATGTATTA1395975
1395976GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGATAACCGCGTCAGTATTGGACAGGATATCA1396036
1396037GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATCTATTGTGAATTTGAAATGGTCCAGCACT1396097
1396098GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGTAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT1396158
1396159GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG1396187
Left flanking sequence : Till position 1395854 (length bp)
ATAAGTTATCCGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1396187 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTGGAGTTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAACTCCCAT
TTTCATACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp