Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016394_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus strain ND07 GCF_001855705 RefSeq :NZ_CP016394 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016394_1
DR consensus (36 bp) : GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACNumber of repetitions :33
Begin Position : 177242 End Position : 179388

177242ACTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACTCAATGGGCACAAATGATTGCTAATGGT177307
177308GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTAGTCAAGGGGCAAAGAAGGGGCAAAATT177373
177374GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAATCAATATACGCTCAAATGCTTCTAGGT177439
177440GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATAAACCATTGTAGAGGTCATCAACTACTT177505
177506GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCTGGGATCATCCTTTGAGATGTAGCATTA177571
177572GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGACTTTACAAGCTCCTATCCTTCAGTTAT177637
177638GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACTGTAAAAAGTAGCTGTTACCGTTGGTTG177703
177704GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCATCCACGTTCGTGGATTGGACAGCTAAGC177769
177770GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAGACCATTTTAACTCTTGTCGTATTGATT177835
177836GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAATGTACCTAAAACAGAATTTGAACGATT177901
177902GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGCATAATTGTTAGTTGACCTCGATATAGA177967
177968GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGAAACGGTAAACTCGAACGTGCTCGATGCA178033
178034GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAATGATATTAAGCTATACCATAAATTATT178099
178100GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCTTAAAAATTATAAAATTTCATAGTTTAT178165
178166GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGTAACTAACAGCTTGCTTGCTGATACTGC178231
178232GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATGAAGTTATGAAAATGATTTTAAATATCG178297
178298GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCATGTTGTCTCCCTTTCTATGCCCTTAATT178363
178364GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCACTTGAGCAGTTACCGGATGAAGAATTGT178429
178430GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTTGAACTCTTGCATACGTTCTTGTGTCG178494
178495GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCATAGCATCATCCTCTTGTCTTGCTGTGTT178560
178561GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCGAGTAAGTATTAATCAGGATTGGGACGCC178626
178627GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTAAATACGTTACCACATGACGCTAGCGAAC178692
178693GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTTGTAATTAAGATTATTTCGAGCTCGCTC178758
178759GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGACCTTGCCGTGTAATTCAACGGCATTAT178824
178825GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTGAATCTGTTTCTAGTTTTCCACTCTATG178890
178891GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGTTGAGGCCTTGTTCGTTTCCTCGCCAGC178956
178957GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGGATTCGCAAACAAAAACGGAAGAATGAA179022
179023GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGAAAAGATACAACAAAAGAACAAGGAACAG179088
179089GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCGCTGTTGAGTAATAAGCCTGCCAAGTGT179154
179155GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGATAACAGTGGTCAGCAGATTGTCAAATCG179220
179221GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGTAAGTTGTGCCAATAGCTCCTCGTCATT179286
179287GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACAATTCGAATCTTGATTTGCTGTCAAACA179352
179353GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAAC179388
Left flanking sequence : Till position 177242 (length bp)
TGACTGAGATTAAAGAGGTTAGTCAGCCTGACAATCCTTATGTTTATCGTGTATTTTAAAAAGCCAAGTT
CAATTGAACTGGCTTTTTATGTTGAATCAA
Right flanking sequence : From position 179388 (length bp)
CTCAAATGAAATTTTGACGTTTTTATACCCACATAGTGATTATAAAATCAATAACTGTCCTTGTCAATCC
TTACTTTCTAAAAATTTATGTAATAGTTCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp