Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016439_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus GCF_001685375 RefSeq :NZ_CP016439 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016439_1
DR consensus (36 bp) : GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 287797 End Position : 290540

287797ACTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAATACAAAAACCTATCAAACGCTGTTGTGCATTTTTCAAAT287862
287863GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCAGGTCCATCACTAGATACAATGATACCC287928
287929GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGCTGTTTCCGTTGCTGTGTAATCTCTGCCA287994
287995GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAGCTGAACTCCCTGGTATTCCTAAAGAAA288060
288061GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTACTTATACAACCATGTCATTCAATCATAA288126
288127GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAATGTGCCATTTATGACTGCCATCTTCACCA288193
288194GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTATTGCTTGTTTTCTACAGTTTCTCATGTT288259
288260GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAGTCTTATCAATTTCATTCCCTAAATGTT288325
288326GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATAGATTTTACAACTACGGTATGCTATGAA288391
288392GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAAAGCATTAGGCCCAGTCAGCTTAATATG288457
288458GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCGGTTCATAAAGGTTGTTTGCATTGCCAAC288523
288524GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGACTATTCTTTGTTTAAGACGCTCTATGGA288589
288590GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACATCTGTTTGACTAAATCCACTACCAGAA288655
288656GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCGTTTGATATACCAACATTTTTCAACCCTT288721
288722GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAATGTGCCATTTATGACTGCCATCTTCACCA288788
288789GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTATTGCTTGTTTTCTACAGTTTCTCATGTT288854
288855GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAGTCTTATCAATTTCATTCCCTAAATGTT288920
288921GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATAGATTTTACAACTACGGTATGCTATGAA288986
288987GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAAAGCATTAGGCCCAGTCAGCTTAATATG289052
289053GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTAGTTTACCAAGTCGTCCTTGTTCCAACAA289118
289119GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCATTATTATATCAGAAATTTCTAAAAAT289183
289184GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTGTTTTGTGATATGTATTGACACGTAGAT289249
289250GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGTTTGAAGTTGTTGTAATGATTGCGTTGATA289317
289318GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGAATTGTAATTGTGCGAACCGAATTCGTAT289383
289384GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCATTACAGTTGTAATGGTAAGAATGATGGT289449
289450GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGGTGTATAGCTCTATAATCAAACTTTGGTC289515
289516GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTAGAAGGATACCTTTCCATCGAAAGAGGTG289581
289582GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATTTAAGGCGGTGGACTGATGACGTTAAAA289647
289648GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAATCTTGCATTTCTATATTTAACGCCTCTC289713
289714GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACTCTTGGGAATATGGGGCAATCCTCCAA289778
289779GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGCATAAGGTTGATAATTTCGTGGAATTAC289844
289845GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTCATTTTCAGGAGGAAAAGATAGTGGTGT289910
289911GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGATTTTCAGTAAAACATTCAGTATTCCAAA289976
289977GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTATGTAGAAGACAATCAGCTTGATGTCGT290042
290043GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTATATAGTTGGTTGTGTTCCTTATAATCT290108
290109GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAAGGTGGAACGTTATCGCAAGGAAATAAA290174
290175GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCGGTTCATAAAGGTTGTTTGCATTGCCAAC290240
290241GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGTGTATGTTAGTGTGCTACCCGTGAAAGGA290306
290307GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTAATTATTTTACTTGAATAAACATCAACG290372
290373GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGACTATCTTATCATTTTGATAACAGTTAA290438
290439GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTAATCGTAAAGAGGTTTTGGAATACGTTCT290504
290505GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAAC290540
Left flanking sequence : Till position 287797 (length bp)
TGACTGAGATTAAAGAGGTTAGTCAGCCTGACAATCCTTATGTTTATCGTGTATTTTAAAAAGCCAAGTT
CAATTGAACTGGCTTTTTATGTTGAATCAA
Right flanking sequence : From position 290540 (length bp)
CTCAAATGAAATTTTGACGTTTTTATACCCACATAGTGATTATAAAATCAATAACTGTCCTTGTCAATCC
TTACTTTCTAAAAATTTATGTAATAGTTCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp