Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016502_2                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum DSM 2360 GCF_001692755 RefSeq :NZ_CP016502 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016502_2
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :81
Begin Position : 979773 End Position : 985162

979773GTTTTAATTCCTCATAGGCACGATAAAAACAAAACTTACCCGAAAGGGAAACAGCATCGGAATTCAC979839
979840GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACACCTGAGAAACTCGTGATTGTTCACAAGTACTCAC979906
979907GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTTAAGTTACGCTCATCAGCTATTGCTTTTACTTTGTCA979977
979978GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTATCTTTGCCACATAATCTCTCCTTTATAAAT980044
980045GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCAGCAGGGATAGAACTGACAGCAGACTACTGCG980110
980111GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAACTCAGGAATGATTTGTATTTCACCGTCTACAGTACGA980183
980184GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAGCTCATAAAGGATAGGTAAAAAGCTGTCGTCTG980249
980250GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTGAAACAGTGAAAAAGATGGGATATACCTTTGTATGT980318
980319GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGGAGGATGGGGAACTATTAGCACTACTATTGGATT980385
980386GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTTTGTAGTATCTGATAGGTTCAAGGATGAAAACGG980453
980454GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTATTAGAGAAAACGGGACAGAAGTAACTACAGC980519
980520GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAACTGCACGAATAACTTGGATGAATATGTTTTGGG980586
980587GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGCTCGGAGCAGTTCGCATGCTTAGTTGACAA980651
980652GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTACCTGAAGACGTGCTTATTAAGGTTGATGGAAATG980717
980718GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGAGCCCAAGGAAGAAAAGCCTGCGGACAAGCT980782
980783GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCTCCAAGCTACTTGTAGGGGGTGTATATATGGC980848
980849GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTCCACTTCTAGCCGCCTTTCGGAGTGTTGACGTCCC980916
980917GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAATAAGCGACCTCAAGGCAGCTGGACTGTTAGAT980982
980983GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCAAATGTTTCATAAGGTATTGCAAAAATGAAATCTT981050
981051GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTTGAAATTGGCTCAGGCAGCGACAAATTTATTT981116
981117GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGCCTGATAGTCTTAACAGTGTACTTGATCGCA981181
981182GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGATTCCCTATTTTTTTATAATTGCAATTTGTTT981247
981248GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCATTGGAACTACGGCATGAAGAACTCGCATCGATAGA981315
981316GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGAATTTGTTATGCAACAAGTTGTAAGGTTTGAAA981382
981383GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGTTCGGACCAGCAATGAAACGTATCAGAAACTGC981448
981449GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGGCCCGCACATTGTTGATGACATCGTTCTCGTTGA981515
981516GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAATCACTGAACTCAAGCAAATTGATGTGTCAGAATA981582
981583GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCTTTCTGCGTATAAATGGTTCTAACTCTGCAGGTGG981649
981650GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTTCGCAGAAGCAGGAACAACTTTGGCAGGAAAGCC981716
981717GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACCTGGCGCTCATATCGATGGCCGAATCGCTGGAAT981784
981785GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTACTTATGACACACCCAAGCCCATTCCGGGGGCGG981850
981851GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCCAGCTCCGGACGGAAGCGAGGCAACGGCGGAA981916
981917GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAATTATGGCTACGTATTAGAAAGTAAGCTAAAAGC981983
981984GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAGGAGGAAGGTTTCAGATGGGAGCAGTGGCAGGC982050
982051GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGCACCGGTTGATCAGGCCGGTGCTATCCCACAATT982117
982118GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAGGAGTTGATAGCGATATGCAGAATCAGTCCAATGC982185
982186GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT982253
982254GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTATTATTACATTGCTTAGAAAGGAGGCTGAACAA982319
982320GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT982387
982388GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCCGCGTAACAGCCAACTGCGACAGAAGATTGCCG982453
982454GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTCTACTTTTTTTTACTCTGGACAGTGGTGGA982519
982520GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCCTGCGAAATTATGGTTACAGGCGCCCAAGGCGCCA982586
982587GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATCTTCAAACCGAATTCCCGGGATGTTCTGACACCA982654
982655GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGCCCGTCGCCGGATAAGTTTTTGTCCGGGAGGT982720
982721GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGATATATCCAATTACTTGGCGCATAGTAAAATTATTTGT982791
982792GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATAGAAATTGCCAGGATATGGCAAGAAAAAGAAA982857
982858GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATCTCCAAGTTCAGTAGAACTATTTGATTCATCTA982924
982925GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAACCCACGGATATACCGATGTATCCCATGTGAACATA982992
982993GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATAATTGCGCTATGCGGCAACGAGCTAATTAGCA983058
983059GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGACTCAACTTAGTGATAGGATTTGGCAAACTGCTT983126
983127GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGGAAGGTACCGACCTTATCCATCATGATGCTTA983192
983193GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATAGTAGATGCAGAAGAAGCCTTGCAGGAAATACT983258
983259GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCTCCCTGAAGAAGTTTGGAAGAACATTGACACTA983324
983325GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAAATAGTGACTACCGCATACTGCAAAATCAGGTA983390
983391GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGTGATAATATGGGTGGAACCTGGACCAGTCAAAA983457
983458GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGCATATACATATGAGCCGTCGCAGCACATATCAGCG983525
983526GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGCAAGAAAACCAATCAAGGATTGGAAAGCGTGTG983591
983592GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGGAATACAGTTTGAACATCAAAATCAGACTGACAAA983659
983660GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAATTGACTGTATTACCTATTCGGATGGAAGAAGAGT983727
983728GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGCTGGATTTGAACTTATCGGCAGAATTGAAATCAGGGA983797
983798GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCTGCCTCGGGGAAGGTCATGATATGTTCAAATGC983863
983864GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTCCTCATTTCTAAGCAATTTTGCCTTTGTAATAGT983929
983930GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGTATCATATATTTTTATACTGTCAATAGTAATTT983995
983996GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTGGAAGTGCGGAATTCTCCCTTCCAGGGGATGACCC984063
984064GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAATAAGGTGTATGATGGGGAATTTACTGTTGATAC984130
984131GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATAGCACCTATATATTTACGTCCAGTATTAGACTGAT984198
984199GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTTCAATACCTCCTCATTTATACTTTCAAAAAGTG984264
984265GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGCAACGGGATCAAACCATCCAAAATAGTCATCAAGA984332
984333GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGATTGGATTTTGGAAAATGCTGATATATATTG984398
984399GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAGAGGATTTAAAGACCTTATTCATCCCATCTG984464
984465GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTTAAATGGTGATATTTCTGATAGACTAGTTCTTA984531
984532GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTTGTTTTGTGAGGAGGTTTTCAGAAAGTAGATATAT984598
984599GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAATAGCGTGATACAATCAAACTTCATGCGAAGCTA984665
984666GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAGAGATGAAGACATCGAATACATCCTTGAAAAAAT984733
984734GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTAATCGAAGTAATCTTGTCGCCGCTTTTCTTGG984800
984801GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAGAGATGATATGACGAATCAAGTTCTAAATGAAA984866
984867GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTCTTGCAGCCCGTTCTCCAAAATTATCTTCAAAA984932
984933GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAATGTAGCAATTGGGTTTTTCGTTTGGGCTGTCA984998
984999GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTAATTCAATATTGATTAAATGACTCTCTATAACAAA985065
985066GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCCAAAAATGGAAAGAAAGATATCCGATGATGAAGA985132
985133GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC985162
Left flanking sequence : Till position 979773 (length bp)
TAAATAGTTATAGGATATGTCAATATTTGCATTAATTTCAATTTATATTATAGGCACAACAAAACTATGA
TGAAATTAGCACGGGGACGGTATCTATTGT
Right flanking sequence : From position 985162 (length bp)
CCCATAGAACTCGCTAAACTTCTGCTTTATATTTTAACTCTATATAAAACAAAAATCAACAATCAGAACA
AAAAAACTCTCTCAAGAGACCTATAAATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp