Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016502_4                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum DSM 2360 GCF_001692755 RefSeq :NZ_CP016502 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016502_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACNumber of repetitions :49
Begin Position : 1934120 End Position : 1937363

1934120ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGACTGAATCAAGACAACATTATTGTCGATGCTATTACA1934187
1934188ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGTGAGATATTTACCGCCGCTTGGCTATGGTAATA1934253
1934254GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTTTTGAAGCATAATCCGCTTGAAAATCAAAATCAAG1934321
1934322GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCCAACAGCACCAGAACTTCTATTAGAAGCCCAACTTA1934389
1934390GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTGGATGAACGGACTTGGGATGAGATGCCGGAAACT1934456
1934457GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCATACAGTTGTAAAGTGTTCACCCATTCCCGCCTTGT1934523
1934524GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTTATTATAGGGAGATTCAATATCTCCCTATAAACTAA1934591
1934592GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCACCAGAAGATATACCAGCCGATGTAGTATCTGCAA1934657
1934658GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATTTCTCCTTGTTCACTTCCGATTGTGCCTATTCT1934723
1934724GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCCTTTTCTAGCCACCGTGGTATGTAGTATGGGCCA1934789
1934790GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCGCAAGTATTTTCGCAATTTCACTCTTGGTCATTGA1934856
1934857GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCACATGAAACTATCATTGGTCAACATCCTTGGAT1934923
1934924GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTATTAGTGGATGTTTACAGAAAAACAGATTGAGGA1934989
1934990GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGAGCAGAAAAAATAAGAGTATGTGAATTTTTAGAACGTTGGC1935061
1935062GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGATAGGTTGGTCATAGGGCAGAAAGCTGGTGTTGAATGT1935130
1935131GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTGGTACGTTCTGCCATACCATTTAGCCTTATACTC1935196
1935197GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTTCATTATCAGTTGGTAGTGTTCAAGTCAATACAAT1935263
1935264GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTACGGGCATTTCTCCTAACTCGTAGCTCTGTTGCT1935329
1935330GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCTGATATAATCATTCAATTTCATAGCTTTATTTACA1935395
1935396GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTTTCCATCAATACTAATAGAAAGAGTCTCAGTGTCTT1935463
1935464GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCATGGTACCGGTATCAAAAGGCATTACCTGACTTGCAA1935531
1935532GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCTTTCCTCCTGTCGACGTCTACGTCGAACAGTCGG1935597
1935598GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATTACATCCGGTATGTAGCATAGGGAGGCTGAACGA1935663
1935664GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGTCAAGCCCGATGGCACTGACTACCATCCCGGAAGTG1935732
1935733GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCACGGTGCAAGATCTGTATTGATATGGTATAGCT1935799
1935800GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTGTTCCGGCTTCTAGTGTTACCGGAGGATCATTTAA1935865
1935866GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTGGTCAAGGTGTTGACGAGGACAAAGACAAAATTGG1935932
1935933GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCGTTGTTCGAATGACTTGAACCTTCATTTTGGGGTATT1936001
1936002GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAGGCGCAAACATACAACGTCCAGGGTTTAAACTTT1936067
1936068GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCTAGCCCTATACATATCATACCGCCACCTCCACAT1936133
1936134GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACATGGCAATTCTAAAAGCTGCTTATCCCAATTTCTA1936198
1936199GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGAACAATCCGACCAGTGGCAGTAGAAGTTTGTTTTA1936264
1936265GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTACAGAGTTCAAACAGATTCTGGGAGCTACGTATA1936330
1936331GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCATACACTATGTACAAAAACCCAACTATTATCCTT1936396
1936397GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGGATTTTTATAGTCGGTTATACGGTACACGTTAGTA1936462
1936463GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGGTGCTAGGAATGATTTGGCTGATTTATACTCTATGA1936529
1936530GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTTCTGACTATCGTCAAGCAACCAAAGAGAGTCATCGG1936597
1936598GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTCTGAATGGAACAATTTTGCAAGAACATTGAATACCAG1936666
1936667GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTAATGGAACTGAATGCCGGTGAGTATAGCCTAAATAT1936733
1936734GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACGTCTTTGCAGTTTACGCCCGAAATACCAAAGAGGCGA1936800
1936801GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTAATACATAATCATAAATTCAAAAAAGTGGGTTTAA1936866
1936867GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTGAGTATTTTGAAAGAGTAGTTCTGAATGTTTATCC1936932
1936933GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAAGGAAGGAATACTGGGACGACGAAAAACAGAGGTT1936999
1937000GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTTCTCTGAATTCTTCATTCGTCTTCCAAAGATGCACTA1937067
1937068GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTCGTCTATTACCACAACAGTACCATAAATGTCATTAT1937134
1937135GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCAAAATCCAATGCGCCTCTCCGTATGGCATCCAACA1937200
1937201GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACCCATCAAACGTGTAAATGCCTAGCCATATTCTGAGCA1937267
1937268GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAACTATCCCCCTTATTACCCTTACTCACTTCCTGAAGAA1937333
1937334GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATACAAAC1937363
Left flanking sequence : Till position 1934120 (length bp)
AATATAAAGCCTTAACCTTATTATACAGTCCTATTCATTTTCGCTTAAGGCTTTATACTATAAAACCATA
TATAACATTAGGAACTTGGAGTAGCCAGAA
Right flanking sequence : From position 1937363 (length bp)
CCCATAGAACCTGCATAATTCCTACTTTTTATTTTAATAACATATAAAATAAAAATCAATAACAAAAATA
AAAAAAATCACTCAAACTATTCATAATCCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp