Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016502_5                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum DSM 2360 GCF_001692755 RefSeq :NZ_CP016502 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016502_5
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :30
Begin Position : 3495725 End Position : 3497696

3495725GGTTCAATCCTTAACGGGTAAAAAAAACACGGATATTGAAAGTTGACGAAGAGGGAAAGAATAAACG3495791
3495792GTTTTAATTCGTCATAGATGCGATAAAAAGTTTATCAAAGCTTTTGAAAACAGTTGCCTGAAAATTTA3495859
3495860GTTTCAATTCCTCATTGGTACGATAAAAACGTATTTGAACGGCACATCCTTCAAATCCGCACCATC3495925
3495926GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCTATAAAAAACAATAGAAATGCGATAGGTATAGAAT3495994
3495995GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGATAAGCCTTGTTATACTGTTCTGGTTAGACCT3496059
3496060GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAATTTGTGCATGCAGGATGGGAAAAAATTATTAAAA3496125
3496126GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGGGATTTGTATGAAAGCAATGAAAGTTTTCACTAT3496193
3496194GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGAAGCCTCCAACCAAAGGAAGAATCTATAGGAG3496258
3496259GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGAGCCTGATGTTTTGTTCCCTTTCCACGCAGGAACA3496326
3496327GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGTTTAAATCTGTACCAATGCTTGAAGTAGATGGAAATA3496396
3496397GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGACTGAAAAGGATGTTATCAAATTGTTTGCCATAT3496462
3496463GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAACAAATTGAGAAATTAGGAGTTGAGATATAATGTG3496531
3496532GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATATTGATGGGTCTGACAGTTTCGTCCCTCCAAATT3496599
3496600GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGCTTGTGATTCAAGTTCATTTTCTGATATAGTCAGCA3496668
3496669GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTCAATTGCTGTTATAGTATCGACTTGCATTT3496734
3496735GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATAAGAACGAAAAAACAGGTGCTAGCGAGCGCACAA3496800
3496801GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACTGTAAGCGAAAATATAACCGGCATAACTCTTTATAA3496868
3496869GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGGGTAGCTATAACCCCCGCCTCCGGATTCACAT3496933
3496934GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGATTGGATTCGGATTGGATTGGATTGGAT3496994
3496995GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATGCATTGGGTAAGCTGTGTATGCACTGAATTAA3497060
3497061GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGATATTAAAACCAGGGATGAACAACTTGAAGCAC3497125
3497126GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAACAAAGATTGACATTGGATGCTTCACATTTAATTT3497191
3497192GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGACGCACTTCCTGAACAAAATTTCATGGCACAATATCA3497259
3497260GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGGTGTCAAGAAAGGATGATGGTATGAAGGTTTTAGAGC3497329
3497330GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGTTTGTACCCTCTGAGGGGTACTTTCAGGAGTTCCT3497397
3497398GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTATGCAATTTGCAATGATTTCGATTTTTTTGTTACGT3497467
3497468GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCCTTGCCCTTGACTGCATGAGCGGCGAGCCGGA3497532
3497533GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGCAGTAGGCTCTTACTTCCTCAAGGGTGGGTGGTA3497599
3497600GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCCGGGAGCACCCCAGCCTGGACCAGACCGTCCAGGA3497666
3497667GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC3497696
Left flanking sequence : Till position 3495725 (length bp)
GCCAAAATGCTAATTATTGCAATGTATATTTATTAATACATGCGAGGTTACTATTGCCATTTGAGAAAAT
TTTAAGATTATATGTTATACGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 3497696 (length bp)
CCATAAAGCCTGCTAAACTTCTGCTTTTTATTTTAACCAATTGCAAAATAAAAATCAATACAAAAAAACA
AAAAATCCCTCTAAACAGCTACAAATCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp