Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016628_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001886935 RefSeq :NZ_CP016628 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016628_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :6
Begin Position : 1118926 End Position : 1119259

1118926GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCTCCCTGTCAGTTGTAATCGATAACGTTGAT1118986
1118987GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATGTAGGGGCAATCGAACGATTCTCTGCCGAC1119047
1119048GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCGAAGAAGAAAGGGAAATAATGCGAGGAACG1119108
1119109GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATTACGCGCCAGCAATGCTGACAGCGGCAAA1119169
1119170GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGCGAGAGCCAGCAAAACGCCAGGGCACAAAA1119230
1119231GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1119259
Left flanking sequence : Till position 1118926 (length bp)
ACTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1119259 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACCCCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp