Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016649_6                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis GCF_001697405 RefSeq :NZ_CP016649 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016649_6
DR consensus (26 bp) : GATTCCCGCCTGCGCGGGAATGACGGNumber of repetitions :3
Begin Position : 1654655 End Position : 1654823

1654655GATTCCCGCCTACGCGGGAATGACGGGTCTTTTATAATCTTTGAATATTGCTGTTGTTCTAAGGTCTA1654722
1654723GATTCCCGCCTACGCGGGAATGACGGTTTAGAAGTTGCCCGAAACCTCAAAAAAAACCGAAACCGAACAAGCCG1654796
1654797GATTCCCGCCTGCGCGGGAATGACGG1654822
Left flanking sequence : Till position 1654655 (length bp)
CATTCCCGCGAACCTACATCCCGTCATTCCCACGAAAGTGGGAATCTAGAATCTCGGACTTTCAGATAAT
CTTTGAATATTGCCGCTGTCCAATGGTCTA
Right flanking sequence : From position 1654823 (length bp)
GGAGCGGTTTCTGTTTTTTCCGATAAATTCCTAAAACTCAAAATTTCATCATTCCTACAAAAACAGAAAA
CCAAAATCAGAAACCTAAAATTCGTCATTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp