Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016672_15                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis GCF_001697865 RefSeq :NZ_CP016672 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016672_15
DR consensus (36 bp) : ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 2104001 End Position : 2105686

2104001ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACTATCGAGGGTACATTCCCTATCAGTGTT2104066
2104067ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGCCCCGAATGTGATTTTACGCTTTGGAAAA2104132
2104133ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCTTTTTGCATCTTCAATAACCTCATTTACA2104198
2104199ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGGCCGGAAAGGGTGGGCGATAAATGGATTT2104264
2104265ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCACCTTTAAATTTGCCTGACACTTTGACCT2104330
2104331ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCATGAAAACCTCATGCATCGATCTATGAA2104396
2104397ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGGAGGCGACCAGCGTACCAAGTACGCAGGC2104462
2104463ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACATTCGGGTCGCAACAGAAACCTTTACCAAA2104528
2104529ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACAAAGGCTTATAACTTCTTCAATGAAGAG2104594
2104595ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAAATCATCAAGTGCTTTCATAGACAATCGA2104660
2104661ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCTGTCAGGAGATGGGCAAACCTTCAGACG2104726
2104727ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCATTTTTTACGGCATTTTATATACATCATT2104792
2104793ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTAAAGTTAGTGCGGTTGTATCTTCATCAG2104858
2104859ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCACATTTGATTGGAACGGCGGAGATTGTGT2104924
2104925ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAACGATTTGGCGGATGTATTTGAGGCTGA2104990
2104991ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGATGGGAACTTAGTTCTTAAATCTTTCTCA2105056
2105057ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGGGCGTAATGCCTGTTGTCGCTGGTAGCA2105122
2105123ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCGTGCAGGATTCGGTTTTCCACCTCCCAA2105188
2105189ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAGTATATCGAGTTGCGGAATATCAGGGTG2105254
2105255ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCGGTCAGGTCATAGACGGCTTTGTTGTCG2105320
2105321ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCAAACCTTCGTTGTAAAGTCGGTCTGATT2105386
2105387ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGCAGAAGCAGACCAAAAAAGAAACGCTTA2105452
2105453ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCGAACTGCAAGAACTCCATTCACGACCCCT2105518
2105519ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAAACCAGCCGATGCCGCCTTTAAAAGTGAT2105584
2105585ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAATGGGAGCTACAACACTCAAATTCAGTCTGTCAACCCGTTCCGC2105650
2105651ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAATGGGCGCTACAAC2105686
Left flanking sequence : Till position 2104001 (length bp)
AAAAAAGGTCAATTCAGACCAATTATTGTTATTTTAAGCCCATTTTTTCATAACAAATAAAACGGGAAAC
CCTTATGAAATAAGGATTTCCCGTCGAAGT
Right flanking sequence : From position 2105686 (length bp)
CAGCCGTTGCGATAAGCGAACGTGCGTTAAAGTCATTGAGACACAGTGCAATTATGGCAAGAAAGGCGAC
AGATATTGTGTCACAGATTTGAAATAAGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp