Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016680_4                                                                                                                 top


Strain : Neisseria meningitidis GCF_001698025 RefSeq :NZ_CP016680 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016680_4
DR consensus (36 bp) : ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 1231427 End Position : 1233112

1231427ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACTATCGAGGGTACATTCCCTATCAGTGTT1231492
1231493ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGCCCCGAATGTGATTTTACGCTTTGGAAAA1231558
1231559ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCTTTTTGCATCTTCAATAACCTCATTTACA1231624
1231625ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGGCCGGAAAGGGTGGGCGATAAATGGATTT1231690
1231691ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCACCTTTAAATTTGCCTGACACTTTGACCT1231756
1231757ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCATGAAAACCTCATGCATCGATCTATGAA1231822
1231823ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGGAGGCGACCAGCGTACCAAGTACGCAGGC1231888
1231889ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACATTCGGGTCGCAACAGAAACCTTTACCAAA1231954
1231955ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACAAAGGCTTATAACTTCTTCAATGAAGAG1232020
1232021ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAAATCATCAAGTGCTTTCATAGACAATCGA1232086
1232087ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCTGTCAGGAGATGGGCAAACCTTCAGACG1232152
1232153ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCATTTTTTACGGCATTTTATATACATCATT1232218
1232219ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGTAAAGTTAGTGCGGTTGTATCTTCATCAG1232284
1232285ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCACATTTGATTGGAACGGCGGAGATTGTGT1232350
1232351ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAACGATTTGGCGGATGTATTTGAGGCTGA1232416
1232417ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGATGGGAACTTAGTTCTTAAATCTTTCTCA1232482
1232483ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTGGGCGTAATGCCTGTTGTCGCTGGTAGCA1232548
1232549ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCGTGCAGGATTCGGTTTTCCACCTCCCAA1232614
1232615ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCAGTATATCGAGTTGCGGAATATCAGGGTG1232680
1232681ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCGGTCAGGTCATAGACGGCTTTGTTGTCG1232746
1232747ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTCAAACCTTCGTTGTAAAGTCGGTCTGATT1232812
1232813ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGCAGAAGCAGACCAAAAAAGAAACGCTTA1232878
1232879ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCGAACTGCAAGAACTCCATTCACGACCCCT1232944
1232945ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAAACCAGCCGATGCCGCCTTTAAAAGTGAT1233010
1233011ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAATGGGAGCTACAACACTCAAATTCAGTCTGTCAACCCGTTCCGC1233076
1233077ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAATGGGCGCTACAAC1233112
Left flanking sequence : Till position 1231427 (length bp)
AAAAAAGGTCAATTCAGACCAATTATTGTTATTTTAAGCCCATTTTTTCATAACAAATAAAACGGGAAAC
CCTTATGAAATAAGGATTTCCCGTCGAAGT
Right flanking sequence : From position 1233112 (length bp)
CAGCCGTTGCGATAAGCGAACGTGCGTTAAAGTCATTGAGACACAGTGCAATTATGGCAAGAAAGGCGAC
AGATATTGTGTCACAGATTTGAAATAAGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp