Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP016877_3                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus GCF_001705585 RefSeq :NZ_CP016877 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP016877_3
DR consensus (36 bp) : GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACNumber of repetitions :11
Begin Position : 1506836 End Position : 1507597

1506836GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACCCTACAATAGCATTCATTGTAAATTGTTGCATTTTT1506907
1506908GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACTCATCTGGTAACTGCTCTAGTGTTAGTATGCGATTG1506979
1506980GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACTCACGGTCCTTTTTCATCTGTCTCAAAATTTCAA1507049
1507050GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGAGGACGGAAACTGTTCCATATTGGTAGCATTAATGAATCTGTACTTATCT1507124
1507125GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACACCCCAACTGGTTTGTAGGTTATTTCCATTGGTAGTCC1507198
1507199GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACGCTTTCTAGCTCGCTATAATTACCCATTCCTAGAAA1507270
1507271GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACTGAAAGCACTATGGAATGATACATTAGTAGTTCTGG1507342
1507343GGTATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACGACAGAATTGTGGACACTGCCATACTAATAGATGTACAG1507417
1507418GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACAGATGTTTTCATGGTATACTCCTTTTAAGTTGTTTT1507489
1507490GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACGGAAACGCTTTCTAGCTCGCTATAATTACCCATTCCTAGAAA1507561
1507562GATATAAACCTAATTACCTCGAGAGGGGACTTTTTT1507597
Left flanking sequence : Till position 1506836 (length bp)
GCCTTTATAGACCTTTAATCATATGGTACAATATAGATAGTGTTTCCAGTAGGTCCTACATCTTGTGCCT
CTAGCAACTGCCTAGAGCACAAGATATGGG
Right flanking sequence : From position 1507597 (length bp)
GAAAACAATATTGACACCGCTTCCAGAAAGTGTTAGACTAAAAGCACATTAAGGGCGCCCCAATGAGTTG
AAAAGTACTTTCAGCTTTTGGGGGTTTTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp