Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP017249_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001806265 RefSeq :NZ_CP017249 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP017249_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 1073009 End Position : 1073220

1073009GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACCAAAACAGTGACAAAAACTGTCACCAAA1073069
1073070GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTCATATTCGGATTGATCGTGTGTTTCGGTTT1073130
1073131GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCCCAGGGATTTGTTCAATCCAGCGTGCCGCT1073191
1073192GTGTTCCCCGCATCAGCGGGGATAAACCG1073220
Left flanking sequence : Till position 1073009 (length bp)
ATAGGTTATGTGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1073220 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCCAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp