Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP017251_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001806285 RefSeq :NZ_CP017251 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP017251_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 1073050 End Position : 1073261

1073050GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACCAAAACAGTGACAAAAACTGTCACCAAA1073110
1073111GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTCATATTCGGATTGATCGTGTGTTTCGGTTT1073171
1073172GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCCCAGGGATTTGTTCAATCCAGCGTGCCGCT1073232
1073233GTGTTCCCCGCATCAGCGGGGATAAACCG1073261
Left flanking sequence : Till position 1073050 (length bp)
ATAGGTTATGTGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1073261 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCCAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp