Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP017669_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001865295 RefSeq :NZ_CP017669 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP017669_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 1602629 End Position : 1602840

1602629GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACCAAAACAGTGACAAAAACTGTCACCAAA1602689
1602690GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTCATATTCGGATTGATCGTGTGTTTCGGTTT1602750
1602751GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCCCAGGGATTTGTTCAATCCAGCGTGCCGCT1602811
1602812GTGTTCCCCGCATCAGCGGGGATAAACCG1602840
Left flanking sequence : Till position 1602629 (length bp)
ATAGGTTATGTGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1602840 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCCAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp