Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP017761_1                                                                                                                 top


Strain : Marinilactibacillus sp. 15R GCF_001895285 RefSeq :NZ_CP017761 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP017761_1
DR consensus (32 bp) : ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACNumber of repetitions :45
Begin Position : 2903 End Position : 5854

2903AATTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCTGAAGGAGTGATAAATAGTGGCTGATATTAAAA2968
2969ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCAGTCTATTTGATTACCTTGAAGACTATGAAGGG3034
3035ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGGTCGTGCATTGAAAGTAAAACAAAAGTTAAACA3100
3101ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGTTGGTCTAAGTAATAACTCTCGTATAAAAAT3165
3166ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGTGCAAGTGGATATTTTACCAGACACAACAAAT3231
3232ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAAGTACGTGTTTGTTGCGTAGTTATATCTTACCAT3298
3299ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGATGGATTTATTGGGAACGCCAAGACGATTAAAA3365
3366ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACATCTGCAACCTTCTACTTTATTTGGCAGCAAATTC3432
3433ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACACGGCGTTTGCTGGACACACGCATACGACACGAAA3499
3500ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGAGAAGTTATCGCAAAAGAAATCTGGAAAGATATA3566
3567ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGTTGCAGATATTTCTCTGCACTAGTACCATTCGA3632
3633ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGGGGTGAGTGTGGTATTCATCAACGACTACAAAG3698
3699ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTTTTTATTTTGTTCCCGCCCGCCATCAGCAGGCAG3765
3766ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTTCAAATACGGATGTTAAACAAATGGGAGACGCTAT3833
3834ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGATGTAGGAATTAAAATTGGGTTCGAATACGATGG3900
3901ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAATTTATTTGGGGGGTTGTTAAAGATTGGTAGTT3966
3967ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAGATAGAATACTGTTGCCCAAAATGGTGTTACCA4032
4033ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCGAAATGCTAATTGATTATCTGTTGAAAAAGGA4097
4098ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACACTCGCTTTATTGCCATCATCGTCATCATCTGAT4163
4164ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGTGATATAACCAATGCCGTTACTGACCAAATCA4228
4229ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGCGATCGGCTTCATTTCTTTCTGTTCTAACTTAAAA4296
4297ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAAAAAAGACGTATACGATAAAAAAGGATACTCAA4362
4363ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGGAAACAGGACGAATTGAATGGGGGATGTTTGATG4430
4431ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTTGCACTTTTCAGTACAAACTTTGGATCTATCGA4496
4497ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTAATTTTTTCGACAGTGACCAAATGATCGTTATG4562
4563ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTTCTGGAGGCACAGTAGTGCAGACTGGGTAGAAGAT4630
4631ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGTAAAGCGCATATACAAAAGACTCCAGAACCTAT4696
4697ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAAGAGCTTCTAACTTTTATCAATCCTCGTCTAGA4762
4763ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGGATCCACTGCAGAATCGGATGAGCGAACAACT4828
4829ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTGATGGATTCGATCAACAGATGGCAGTCATCTTA4894
4895ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTAATGAGGATGAGTTGGAACCAACCAACAAGGAG4960
4961ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTACAAATTTTCTCGTGAGAACCTTTGAAAGGAGCT5027
5028ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAGCATCTACTAATGTACCCATCAAATCAAATAAT5093
5094ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACATTTCTTTCTTGTCGTTCTACTTCATCTTGCTGTC5160
5161ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACATCACTTGCTGTCATTTAAAGCAGCAACTTTATT5226
5227ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCTCTGTCATCTCTATATCCTTTAAGAGTACCCATT5293
5294ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCCTTAAAAATCCGAGATTATTGCAGCGGATTATTT5360
5361ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGAAATGCTCAACAATTATGAAATGAGTTTATTTTA5427
5428ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACATGATACATTTAACCTCAATGAAATCTTTACAAT5493
5494ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACGATTCTTAACACCTGTTATTGCGTTTTTAGTCGA5559
5560ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACTTTGCATAGTATACATATCAAATTTAATCTTATT5625
5626ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACATTATATATGGTTGGCAACTCGTATCTTCTCCC5690
5691ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACAGTTAGTGCTGATATGCCAGAGGCTCCAAATGTT5756
5757ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGACCAATTCGGATCTATTATTATCAGTGACTCAATCT5822
5823ATTTCAATCCACGCACTCATGTAGAGTGCGAC5854
Left flanking sequence : Till position 2903 (length bp)
GACAACCACAGGACTGTATTGGTTATTCAGCGTGTCTACGTGATGCTTGAAACAGTACCCCATTCATTTC
GGGACCGGTCTGTTTTGATTTTTAAAAGAA
Right flanking sequence : From position 5854 (length bp)
GGCGTTTTTAGCTAAAATTTAAGCATTACTTTATAAAAACGCCCAAAAAATTATTTTTAGATTAAAAATA
ATCTTTTCGTACTTCTATTTTTTCATTTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp